Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia - artykuły

Z programu 500 plus skorzystają również doktoranci

Z przepisów związanych z programem "Rodzina 500 plus" skorzystają również doktoranci ubiegający się o stypendium socjalne - zwrócili uwagę w czwartek przedstawiciele resortu nauki.

Resort nauki poinformował, że ustawa o wspieraniu rodzin w wychowaniu dzieci przynosi zmianę istotną dla środowiska akademickiego - chodzi o ustalanie dochodu doktoranta otrzymującego stypendium doktoranckie, który ubiega się o stypendium socjalne.

"Udało się wreszcie wprowadzić zmianę, o którą od lat apelowali doktoranci. Chodzi o sposób ustalania dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Dzięki tej zmianie doktoranci, którzy są rodzicami, będą mogli w pełni partycypować w programie 500 plus" - poinformował minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Do tej pory sytuacja materialna doktorantów na polskich uczelniach ustalana była na podstawie dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. W ten sposób stypendium doktoranckie otrzymywane rok wcześniej wpływa na prawo do stypendium socjalnego w bieżącym roku akademickim niezależnie od tego, czy doktorant nadal otrzymuje stypendium doktoranckie.

Dzięki propozycji zgłoszonej przez MNiSW, katalog dochodów utraconych i uzyskanych zostanie uzupełniony o stypendium doktoranckie. Wykaz zawiera świadczenia, o które aktualizuje się dochód z roku stanowiącego podstawę do skorzystania ze świadczeń rodzinnych - m.in. ze stypendium socjalnego.

W ten sposób, jeśli doktorant przestanie otrzymywać stypendium doktoranckie, nie wpłynie to na możliwość ubiegania się o pomoc socjalną. Te same zasady dotyczące stypendium doktoranckiego będą również stosowane w przypadku przyznania tytułowego świadczenia w programie 500 plus.

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko.


data ostatniej modyfikacji: 2016-02-12 13:22:55
Komentarze

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg