Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia - artykuły

Program Executive MBA ALK w czołówce ogólnopolskiego Rankingu MBA Perspektywy 2016

Program Executive MBA prowadzony w Akademii Leona Koźmińskiego zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim Rankingu MBA Perspektywy 2016 w kategorii Studenci. W ogólnym zestawieniu uplasował się na 3 miejscu

W zestawieniu - na 6. miejscu - znalazł się również Kozminski MBA - program z semestrem specjalistycznym dla kadry HR, finansistów, inżynierów, kadry medycznej i IT.

Program Executive MBA posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły biznesu. Na świecie jest tylko 58 uczelni, które posiadają wszystkie trzy akredytacje, spośród ok. 11 000. Takie wyróżnienie zobowiązuje i nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia się. Dzięki temu pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie realizować powierzone zadania.

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA STUDIÓW MBA

  • zdobycie pakietu wiedzy dotyczącego aktualnych problemów gospodarczych w skali globalnej
  • uzyskanie przekrojowej wiedzy na temat wszystkich istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw (strategia w tym międzynarodowa, finanse, marketing, zachowania organizacyjne)
  • pozyskanie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań i metodyk funkcjonujących w zarządzaniu organizacjami
  • zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi (w tym wdrażania trudnych projektów w organizacjach o różnych kulturach)
  • nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk
  • zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w firmie
  • rozwój umiejętności przywódczych, negocjacyjnych oraz umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianą
  • zdobycie wiedzy w zakresie współpracy w środowisku międzykulturowym.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i opracowania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

Więcej o rankingu

data ostatniej modyfikacji: 2016-12-15 13:01:22
Komentarze
Ostatnie:
20.12.2016 9:16
Dodał(a): ~Seweryn Gajdek - MBA Portal
(IP: 89.68.5.*)
Program Executive MBA prowadzony w Akademii Leona Koźmińskiego został doceniony nie tylko w naszym kraju, ale też w zagranicznych rankingach szkół MBA. O jego sukcesie decyduje m.in. wysokie umiędzynarodowienie, jak również zdobycie trzech koron akredytacyjnych. Otrzymanie choć jednej akredytacji trwa czasem kilka lat jest procesem niezwykle wymagającym. Uczelnia musi przejść przez wiele etapów, podczas których badany jest każdy aspekt funkcjonowania programu MBA, o czym można przeczytać więcej na: https://www.mbaportal.pl/pl-PL/article/artykuly/article/o-studiach-mba/akredytacje_programow_mba

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg