Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia - artykuły

Studia biznesowe w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie

Strona www: http://wmsb.edu.pl

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie uruchamia nowy program studiów biznesowych, który został przygotowany w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na pracowników dysponujących praktycznymi umiejętnościami o charakterze interdyscyplinarnym. Oferowane studia są prowadzone w języku polskim lub angielskim i są kierowane do kandydatów z kraju i zagranicy.

Uczelnia wykorzystuje w procesie kształcenia innowacyjne formy nauczania i organizacji studiów.

Należą do nich:

  • profil praktyczny studiów w realnym środowisku biznesowym
  • możliwość wyboru organizacji studiów - studia licencjackie 2-letnie lub 3-letnie
  • opcja studiów dualnych
  • system modułowy kształcenia
  • interdyscyplinarny charakter studiów ekonomicznych

Zajęcia inne niż praktyki i staże są realizowane w laboratorium biznesu. Do celów treningu są wykorzystywane realnie funkcjonujące przedsiębiorstwa. W procesie kształcenia zastosowanie znajdują symulatory i gry strategiczne.

Studia licencjackie w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie są realizowane jako studia stacjonarne lub niestacjonarne w systemie studiów 2-letnich (trymestry) lub 3-letnich. Możliwość wyboru systemu studiów ma szczególne znaczenie dla osób pragnących jak najszybciej wejść na rynek pracy.

Licencjackie studia dualne stanowią obecnie niezwykle korzystny system studiowania polegający na równoległym zdobywaniu wiedzy i praktycznego doświadczenia zawodowego. Studenci WMSB od trzeciego semestru mogą wybierać i odbywać studia dualne. W trakcie studiów pół tygodnia uczestniczą w zajęciach w uczelni, natomiast w pozostałe dni odbywają odpłatne staże we współpracujących firmach.

Program kształcenia jest realizowany w oparciu o modułowy system kształcenia. W miejsce tradycyjnych przedmiotów, wiedza przekazywana jest w formie modułów obejmujących treści z różnych dyscyplin (ekonomia, finanse, informatyka, prawo, marketing, handel zagraniczny) służących analizie zjawisk i nabyciu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów.

Więcej informacji »


data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 10:10:39
Komentarze

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg