studentnews.pl
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym - studia podyplomowe w ASzWoj - Powrót do wpisu
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym - studia podyplomowe w ASzWoj
Deregulacja zawodu AGENTA CELNEGO pozwala na uzyskanie licencji do wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu studiów podyplomowych w specjalności obsługa celna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów gospodarczych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie problematyki handlu zagranicznego, obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, transportu i spedycji międzynarodowej.