studentnews.pl
Bulwar Fizyków - Ogród Doświadczeń - list intencyjny - Powrót do wpisu
Bulwar Fizyków - Ogród Doświadczeń - list intencyjny
Podpisany został list intencyjny, wyrażający wolę aktywnej współpracy przy realizacji tego projektu podpisały Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Wrocławski, Miasto Wrocław i Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Intencją Stron jest także przyłączenie się w ten sposób do inicjatywy Senatu RP, który ustanowił rok 2020 "Rokiem Fizyki" - w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego.