Termin zakończenia rekrutacji: 2022-09-14

Nabór uzupełniający na studia

Nabór uzupełniający na studia, fot. Andrzej Romański

5 sierpnia rozpoczęła się druga tura rejestracji na wybrane kierunki stacjonarnych studiów licencjackich i jednolitych magisterskich. Kandydatki i kandydaci na studia drugiego stopnia będą mogli zapisywać się w systemie IRK od 8 sierpnia.

Nabór uzupełniający na wybrane kierunki stacjonarnych studiów licencjackich i jednolitych magisterskich będzie otwarty do 14 września do 23:59 z wyjątkiem kilku kierunków artystycznych. Kandydaci i kandydatki na konserwację i restaurację dzieł sztuki powinni zarejestrować się w systemie IRK do 11 września, a osoby wybierające malarstwo lub sztukę mediów i edukację wizualną mają czas do 13 września. Do tego czasu należy zarejestrować się w systemie IRK (https://irk.umk.pl/pl/) oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej. Szczegółowy harmonogram uzupełniającej tury rekrutacji na studia stacjonarne jest dostępny w niezbędniku dla kandydatów.

Wyniki pojawią się w systemie na indywidualnych kontach 19 września o godz. 14:00. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą miały czas na dostarczenie dokumentów od 20 do 22 września. Złożenie dokumentów jest niezbędnym krokiem w drodze do przyjęcia na studia.

Kontakt do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Poniżej lista kierunków objętych rekrutacją uzupełniającą dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w kampusie toruńskim i bydgoskim:

– studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w kampusie toruńskim:

 • administracja

 • archeologia

 • architektura informacji

 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

 • bezpieczeństwo narodowe

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • biologia

 • biotechnologia

 • chemia

 • chemia i technologia żywności (studia inżynierskie)

 • chemia kosmetyczna

 • chemia medyczna

 • etnologia - antropologia kulturowa

 • filologia bałkańska

 • filologia germańska

 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

 • filologia polska

 • filologia romańska

 • filologia rosyjska

 • filozofia

 • fizyka

 • fizyka techniczna (studia inżynierskie)

 • geografia i kształtowanie środowiska

 • gospodarka przestrzenna (studia inżynierskie)

 • historia

 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki

 • krytyka artystyczna

 • kulturoznawstwo

 • kulturoznawstwo - kultura dalekiego wschodu (z językiem chińskim)

 • lingwistyka stosowana (język rosyjski z językiem czeskim lub hiszpańskim)

 • malarstwo

 • matematyka

 • matematyka i ekonomia

 • matematyka stosowana

 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

 • nauki o rodzinie

 • ochrona dóbr kultury

 • politologia

 • praca socjalna

 • stosunki międzynarodowe

 • studia skandynawsko-bałtyckie

 • sztuka mediów i edukacja wizualna

 • teologia ze spec. kapłańską

 • teologia ze spec. katechetyczno-pastoralną

 • turystyka i rekreacja

 • wojskoznawstwo

– studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w Collegium Medicum:

 • analityka medyczna

 • audiofonologia

 • dietetyka

 • terapia zajęciowa

Na studia drugiego stopnia wyniki pierwszego naboru zostały ogłoszone 29 lipca. Dwa kierunki (gospodarka przestrzenna i geozarządzanie oraz Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications) nie zostały uruchomione. Na piętnastu kierunkach przedłużono turę kwalifikacji.

Drugi nabór na studia drugiego stopnia rozpocznie się 8 sierpnia i potrwa do 20 września. Do tego czasu należy zarejestrować się w systemie IRK (https://irk.umk.pl/pl/) oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 26 września o godz. 14:00. Składanie dokumentów będzie możliwe od 27 do 29 września - liczy się data otrzymania dokumentów przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, a nie data wysłania.

Lista kierunków objętych rekrutacją uzupełniającą:

 • administracja

 • analiza danych

 • archeologia

 • architektura informacji

 • architektura wnętrz

 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

 • astronomia

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • biologia

 • biotechnologia

 • chemia

 • chemia kosmetyczna

 • chemia kryminalistyczna

 • chemia medyczna

 • Cognitive Science

 • diagnostyka molekularna

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • ekonomia

 • filologia angielska

 • filologia polska

 • filologia romańska

 • finanse i rachunkowość

 • geoinformacja środowiskowa

 • historia

 • historia sztuki

 • informatyka

 • International Politics and Diplomacy

 • japonistyka

 • kognitywistyka

 • kulturoznawstwo

 • matematyka

 • ochrona dóbr kultury

 • pedagogika

 • socjologia

 • stosunki międzynarodowe

 • sztuka mediów i studia wizualna

 • turystyka i rekreacja

 • wychowanie fizyczne i sport

 • zarządzanie

 • zarządzanie - studia w języku angielskim

Więcej niezbędnych informacji dla kandydatów na studia można znaleźć na stronie https://www.umk.pl/kandydaci/


data ostatniej modyfikacji: 2022-08-05 16:10:34

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytania



W ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności