Studia - artykuły

Umowa o współpracy naukowo-technicznej Polski i USA

Porozumienie będzie podstawą dla wszelkich projektów i wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez naukowców z obu krajów. Umowę podpisali w Departamencie Stanu wicepremier Jarosław Gowin oraz podsekretarz Tom Shannon. Zawarcie nowej umowy to jasny sygnał co do pozytywnego rozwoju stosunków dwustronnych z USA.

Z korzyścią dla polskiej nauki i gospodarki

- To jest ważny dzień dla polskiej nauki. Podpisanie umowy z rządem amerykańskim otwiera nowe perspektywy przed polskimi naukowcami i polskimi uczelniami - powiedział wicepremier Jarosław Gowin. - To jest także ważny dzień dla polskiej gospodarki, bo współpraca naukowo-techniczna ze Stanami Zjednoczonymi zintensyfikuje wzajemną współpracę gospodarczą. Nasz rząd ma śmiały plan - Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z jej głównych założeń jest zmiana charakteru polskiej gospodarki na gospodarkę bardziej innowacyjną, opartą w większym stopniu o badania polskich naukowców.

- To, że dzisiaj doszło do podpisania umowy, to, że dzisiaj otwarta została polska Izba Handlowa w Stanach Zjednoczonych, to, że w czwartek przebywać będzie w Waszyngtonie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, to jest wszystko oznaką tego, że stosunki polsko-amerykańskie znajdują się w znakomitej fazie - podsumował wicepremier Gowin.

Polsko-amerykańska współpraca naukowa będzie ułatwiona

Umowa o współpracy naukowo-technicznej stanowi podstawę dla wszelkich projektów i wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez naukowców z Polski i USA. Do istotnych korzyści wynikających z uregulowania współpracy w formie umowy międzynarodowej należy m.in. możliwość rozwijania kontaktów między naukowcami na różnych etapach ich karier. Bezpośrednie kontakty, udział w konferencjach i spotkaniach eksperckich czy też wspólne prowadzenie badań naukowych mają kluczowe znaczenie dla budowania szerokiego partnerstwa między Polską i USA.

Podpisanie umowy umożliwi nawiązanie bliższej współpracy między polskimi i amerykańskimi agencjami rządowymi dystrybuującymi fundusze na badania naukowe, a przede wszystkim na wypracowanie mechanizmów współfinansowania polsko-amerykańskich projektów badawczych. Platformą takich działań będą regularne posiedzenia komisji wspólnej (tzw. Joint Committee Meetings), z których najbliższe odbędzie się jesienią 2018 r. w Warszawie.

Obecnie przyjęta umowa będzie obowiązywać przez kolejne 10 lat.

Otwarcie Polskiej Izby Handlowej

To nie koniec dobrych wiadomości. W Stanach Zjednoczonych oficjalnie otwarto Polską Izbę Handlową - organizację, której powołanie ogłosili niedawno premier Mateusz Morawiecki i ambasador Paul Jones. W ceremonii, która odbyła się w Waszyngtonie, wzięli udział wicepremier Jarosław Gowin, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz inni członkowie polskiej delegacji.

- Polska Izba Handlowa w Waszyngtonie będzie pomagać polskim firmom w znajdowaniu rynków zbytu oraz partnerów w Stanach Zjednoczonych - mówił podczas uroczystego otwarcia izby Jarosław Gowin. - Otwarcie Polskiej Izby Handlowej jest jednym z ważnych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategii sformułowanej blisko trzy lata temu przez premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, która konsekwentnie jest realizowana przez polski rząd.

- Ta izba ma znaczenie szczególne. Nie tylko dlatego, że Stany Zjednoczone są największą potęgą gospodarczą świata. Handel jest jednym z filarów współpracy polsko-amerykańskiej. Ale Polska i Ameryka żywią się tymi samymi wartościami, połączenie wartości i gospodarek, to jest najlepsza rzecz, którą możemy mieć - podsumował wicepremier Gowin. - Wierzę, że Polska Izba Handlowa będzie zbliżać i naród amerykański, i naród Polski na płaszczyźnie gospodarczej, ale i że będzie budować pomost także na płaszczyźnie wartości.


Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
data ostatniej modyfikacji: 2018-04-27 09:15:18
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
nowe_media_220x300.jpg
boks_2018_2019.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 2
miniatura

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności