Studia - artykuły

Nowość dla kandydatów na studia II stopnia aplikujących na kierunek Zdrowie Publiczne!

Od roku akademickiego 2018/2019 Oddział Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na studia II stopnia stacjonarne lub niestacjonarne absolwentów studiów I stopnia na kierunkach medycznych oraz: administracji, biotechnologii, ekonomii, inżynierii biomedycznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, polityki społecznej, prawa, socjologii oraz zarządzania.

Na studiach II stopnia stacjonarnych prowadzone są cztery specjalności (do wyboru dla studentów): Badania kliniczne i ocena technologii medycznych, Promocja zdrowia, Zarządzanie w ochronie zdrowia oraz Specjalność Ogólna.

Poza podstawowymi przedmiotami nauczanymi na studiach II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne, takimi jak np.: ekonomia, prawo w ochronie zdrowia, podstawy socjologii zdrowia, wizualizacja danych, zaawansowane metody analizy danych, rynek kapitałowy, czy przedmiotami z nowego cyklu KOP! - Kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, np. media społecznościowe, networking, budowanie relacji z klientem - realizowane będą przedmioty w ramach poszczególnych specjalności.


PRZEDMIOTY CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANYCH SPECJALNOŚCI TO M.IN:

Specjalność: Badania kliniczne i ocena technologii medycznych

 • Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Wstęp do oceny technologii medycznych (HTA)
 • Specyfika badań klinicznych w wybranych obszarach terapeutycznych
 • Analiza kliniczna

Specjalność: Promocja zdrowia

 • Innowacje w promocji zdrowia
 • Finansowanie programów zdrowotnych
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia w podmiotach leczniczych

Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia

 • Epidemiologia
 • Finanse publiczne
 • Podstawy rachunkowości
 • Analiza finansowa i ocena kondycji finansowej w organizacji medycznej
Specjalność Ogólna
 • Ocena i prognozowanie potrzeb zdrowotnych i ewaluacja programów zdrowotnych
 • Finanse publiczne
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Specyfika badań klinicznych w wybranych obszarach terapeutycznych
 • Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Kontraktowanie i finansowanie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo spółek handlowych
 • Marketing usług zdrowotnych
 • Epidemiologia
 • Rachunkowość zarządcza

Na studiach II stopnia niestacjonarnych prowadzona jest specjalność ogólna.


Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM dostępne są na stronie internetowej:

https://wnoz.wum.edu.pl/pl/content/kszta%C5%82cenie-na-kierunku-zdrowie-publiczne

Zasady rekrutacji zamieszczone zostały na stronie:

www.rekrutacja-info.wum.edu.pl

Dołączcie do interdyscyplinarnego zespołu tworzącego Zdrowie publiczne w Polsce!


Dominika Robak, specjalista ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu i dr hab. Joanna Gotlib, prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego


data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14 13:14:10
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
ok_przeglad_uczelni.gif
UG-220_1.jpg
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - 6
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności