Studia - artykuły

Prawo zatrudnienia – nowy kierunek studiów magisterskich w Akademii Leona Koźmińskiego

Elementem efektywnego funkcjonowania każdej organizacji jest sprawne zarządzanie kadrami. Procesy rekrutacyjne, dobór podstaw zatrudnienia pracowników, efektywne kształtowanie czasu pracy, optymalizacja wynagrodzeń, rozliczanie ubezpieczeń, przygotowanie do kontroli ZUS, US, PIP czy PUODO – to tylko niektóre obszary, w których niezbędni są specjaliści z dość zróżnicowaną wiedzą, szerokimi umiejętnościami i odpowiednimi kompetencjami społecznymi.

Akademia Leona Koźmińskiego uruchomiła nowy kierunek studiów II stopnia – prawo zatrudnienia.

„Innowacyjny program studiów jest ukierunkowany na przygotowanie zawodowe osób, które rozumieją strategiczne znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, dynamicznie reagują na zmiany otoczenia prawno-ekonomicznego, są otwarte na potencjał nowoczesnych technologii. Jednocześnie są komunikatywne oraz posiadają wysoką etykę pracy” – mówi dr Arleta Nerka z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, opiekunka merytoryczna kierunku prawo zatrudnienia w Akademii Leona Koźmińskiego.

Celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, aby odnaleźć się w meandrach prawa pracy, zminimalizować ryzyko związane z zatrudnianiem pracownika oraz stworzyć stabilny zespół kadrowy będący filarem przedsiębiorstwa.

„Program studiów uwzględnia różnorodność oczekiwań studenta, który może dokonać wyboru zajęć zgodnie ze swymi zainteresowaniami, a prowadzenie go przez doskonałych wykładowców, uznanych specjalistów i praktyków biznesu o bogatym doświadczeniem zawodowym zapewnia wysoką jakość kształcenia” – dodaje dr Nerka.

Studia prawo zatrudnienia są oparte na połączeniu interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką. Absolwenci prawa zatrudnienia w ALK będą przygotowani do pracy w zakresie kadr i płac w firmach z sektora prywatnego oraz w urzędach państwowych. Studia wyposażą ich w wiedzę i kwalifikacje praktyczne, a także przygotują do nabywania nowych umiejętności, niezbędnych zwłaszcza w obliczu częstych zmian prawa.


data ostatniej modyfikacji: 2019-06-03 10:05:40
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
220x300_70.jpg
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie 01
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - 5

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności