Wszystkie pytania i odpowiedzi

Co mogę, żeby nie utracić renty?

Nick: Mariel
Pytanie:
Mam pytanie odnośnie renty rodzinnej. Mam 24 lata i ukończyłam studia dzienne, ale chcę dalej kontynuować naukę - zapisałam się do zaocznej szkoły. Otrzymuje rentę z Krus-u. Zaniosłam zaświadczenie, stwierdzające, iż jestem słuchaczem tejże szkoły, musiałam podpisać oświadczenie, o odpowiedzialności karnej, że oprócz renty nie osiągam żadnych innych dochodów. Mam pytanie, czy rzeczywiście nie mogę sobie dorabiać do renty nawet poprzez umowę o dzieło, renta wynosi 530 zł? Czy rodzaj szkoły ma z tym cos wspólnego? Chodzi mi o system dzienny i zaoczny?
z góry dziękuję za odpowiedz, pozdrawiam

Renta rodzinna przysługuje bez względu na rodzaj i tryb studiów lub nauki w szkole (dzienny, wieczorowy, zaoczny). Prawo do renty rodzinnej przysługuje uprawnionemu dziecku do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów (Art. 68 ust.1 p. 2 i ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Prawo do renty rodzinnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 104 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy, nie ma przy tym znaczenia czy jest to umowa o pracę czy umowa zlecenia itp.).

 

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia (nie większą niż kwota określona zgodnie z art. 104 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy). Przeciętne wynagrodzenie wynosi obecnie 2318,53 zł. Z powyższego wynika, że do renty rodzinnej można miesięcznie dorobić 1643,10 zł (stan na 1 grudnia 2005 r.) bez utraty jakichkolwiek świadczeń z tytułu renty rodzinnej. Przy wyższych zarobkach renta rodzinna jest zmniejszana. Przy zarobkach powyżej kwoty 3051,50 zł (stan na 1 grudnia 2005 r.) prawo do świadczeń z tytułu renty rodzinnej ulega całkowitemu zawieszeniu. (30-12-2005)

 

Na pytanie odpowiedział Karol Lasocki, prawnik kancelarii Chadbourne @ Parke.

 

 INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura geodezja
miniatura
miniatura WSZOP

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności