studentnews.pl
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich - Powrót do wpisu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich
Od 1 stycznia 2020 r. Uczelnia realizuje projekt pt. "Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A011/19-00. Projekt WSIiZ został oceniony pozytywnie i uzyskał 102,5 pkt. Wartość projektu to: 928 385,00 zł