Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich

Od 1 stycznia 2020 r. Uczelnia realizuje projekt pt. "Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A011/19-00. Projekt WSIiZ został oceniony pozytywnie i uzyskał 102,5 pkt. Wartość projektu to: 928 385,00 zł

Celem głównym projektu jest zapewnienie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie dostępności dla studentów z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, podniesienie kompetencji kadr uczelni, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe tj.:

  • wdrożenie zmian organizacyjnych w dokumentach prawnych WSIiZ,
  • powołanie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością,
  • dokonanie zmian architektonicznych - niwelujących bariery komunikacyjne,
  • doposażenie WSIiZ w technologie wspierające osoby z niepełnosprawnością,
  • wdrożenie narzędzi dydaktycznych wspierających edukację,
  • przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń kadr uczelni, w tym pracowników administracyjnych, nauczycieli akademickich oraz władz uczelni.

Grupa docelowa:

  • kadry Uczelni, w tym pracownicy administracyjni, nauczyciele akademiccy oraz władze uczelni, jako uczestnicy specjalistycznych szkoleń,
  • studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, jako osoby korzystające z wypracowanej dostępności organizacyjnej, architektonicznej i technologicznej.

Tym samym Władze Uczelni mają nadzieję, że realizacja projektu w latach 2020-2021 otworzy nowe możliwości studentom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Liczymy na to, że rozpoczęty dialog pomiędzy kandydatami na studia, a przedstawicielami uczelni wyższych, pozwoli na zwiększenie potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnością. W szczególności poprzez stworzenie studentom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności szansy na studiowanie na kierunkach o profilu praktycznym.

Więcej szczegółów na temat przedmiotowego projektu znajdziecie Państwo na stronie: http://powr.wsiiz.pl


data ostatniej modyfikacji: 2020-01-14 16:10:46
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
PUM_220.jpg
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Event - Poczuj Chiny
miniatura
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności