Studia - artykuły

Zmiany dot. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także reformy instytutów badawczych - to niektóre działania, które mają pomóc we współpracy nauki i przemysłu. Mówił o nich wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
„Dziennik Gazeta Prawna” opublikował najnowszy Ranking Wydziałów Prawa. Zwycięzcą, który wyraźnie zdystansował rywali wśród uczelni niepublicznych, jest Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego. Zajęcie pierwszego miejsca na podium zawdzięcza głównie wysokiej ocenie uzyskanej w kategorii kadra oraz wymogi i jakość absolwentów. Wydział Prawa otrzymał specjalne wyróżnienie za bezkonkurencyjność i pozycję lidera, którą zajmuje już od ośmiu lat.
W rekrutacji na nowy rok akademicki Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ oferuje nowy, unikatowy w skali kraju kierunek Włókiennictwo i Przemysł Mody. Na kandydatów czeka 60 miejsc.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs realizowany w ramach Działania 3.4 „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej” na polskich uczelniach NCBR planuje przeznaczyć 132 mln zł. Nabór wniosków ruszy już w sierpniu.
Wymiana kadry akademickiej i współpraca uniwersytetów w ramach programu Horyzont 2020 to zagadnienia, które omawiali ministrowie nauki z Polski i Ukrainy. Zapowiedzieli podpisanie nowej umowy między ministerstwami i wspólną pracę nad jej treścią.
Od roku akademickiego 2018/2019 uczelnie będą używały Jednolitego Systemu Antyplagiatowego do sprawdzania prac dyplomowych - nowelizację ustawy z tym związanej podpisał prezydent.
Jesteśmy przychylni pomysłowi zniesienia habilitacji, ale taki krok oznaczałby kompleksowe zmiany w szkolnictwie - mówił podczas posiedzenia sejmowej komisji wiceminister nauki Piotr Dardziński. Rezygnacja z habilitacji oznaczałaby np. wprowadzenie nowej siatki płac na uczelniach.
Przedstawiciele dziewięciu największych organizacji studenckich podpisali Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Studenckich - poinformował rzecznik Niezależnego Zrzeszenia Studentów Tomasz Leś.
„Chcesz mieć gwarancję dobrej pracy i przyzwoicie zarabiać przez całe życie – zacznij studiować finanse i rachunkowość” – tak tegorocznym maturzystom radzą starsi koledzy na forach internetowych. Inni dodają: „wybierz dobrą uczelnię, zrób certyfikat ACCA, naucz się angielskiego”. Wszystkie te oczekiwania spełniają studia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego, które brytyjski dziennik „Financial Times” już po raz kolejny umieścił na wysokim 18. miejscu w rankingu najlepszych uczelni na świecie, prowadzących studia magisterskie z finansów.
Piętnaście uczelni - w roku akademickim 2016/2017 - będzie mogło posługiwać się certyfikatem "Dobra Uczelnia - Dobra Praca", przyznawanym przez Akademickie Centrum Informacyjne. Otrzymują je uczelnie wyróżniające się kreatywnymi działaniami na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.
Uniwersytet Jagielloński zaprasza na studia. 15 czerwca 2016 roku rozpoczął się lipcowo-sierpniowy nabór dla cudzoziemców oraz na studia prowadzone w językach obcych w roku akademickim 2016/2017.
Absolwenci kierunków filologia polska i matematyka mogą odbyć roczne przygotowanie do zawodu nauczyciela w innowacyjnej formie - na bezpłatnych studiach podyplomowych Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Przegląd uczelni
w Polsce
WSIiZ_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg