Studia - artykuły

W najnowszym rankingu Webometrics AGH po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce wśród polskich uczelni technicznych. W klasyfikacji polskich szkół wyższych AGH uplasowała się na trzeciej pozycji.
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprasza na nowe studia podyplomowe z zakresu zastosowania BSL (dronów) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r. i potrwają dwa semestry. Rejestracja kandydatów trwa.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego dostała się do pierwszej setki najlepszych światowych uczelni w dziedzinie rolnictwo i leśnictwo. QS World University Rankings serwisu TopUniversities.com jest już piątą edycją rankingu, który oprócz przeanalizowania około 17,3 mln prac badawczych, zebrał również opinie ponad 85 tysięcy naukowców i 41 tys. pracodawców. Zestawienie uwzględnia aż 36 różnych dyscyplin naukowych i jak podkreślają jego twórcy, jest to największa lista tego typu na świecie.
Szkoły prawa obcego pozwalają na doskonalenie terminologii prawniczej, specjalistyczne przygotowanie językowe, poszerzenie horyzontów i pogłębienie wiedzy na temat systemów prawa w innych krajach. Współcześnie wiedza ta, w tym szczególnie dotycząca common law, staje się niezbędnym elementem warsztatu i kompetencji prawnika, który chce z powodzeniem współpracować w środowisku międzynarodowym.
W ostatnim czasie Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w ważnych sprawach dotyczących praw studentów. Jedną z nich była rekrutacja przeprowadzona przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w wyniku której przez kilkanaście godzin młodzi ludzie stali w kolejce, by złożyć dokumenty na uczelni. Druga to skargi od studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Wskazali na liczne nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania tej uczelni w zakresie organizowania samorządności studenckiej i kontaktów władz uczelni ze studentami.
Uwaga - do 31 października 2016 r. studenci oraz doktoranci mogą złożyć w bankach wniosek o udzielenie nisko-oprocentowanego kredytu studenckiego. Trzeba pamiętać, że osoby ubiegające się o przyjęcie na studia także mogą złożyć wniosek!
Z badania GFK1 wynika, że stres jest zjawiskiem powszednim – odczuwa go niemal 98 proc. Polaków. Co trzeci respondent doświadcza go najczęściej w pracy lub w szkole. Kto z nas nie pamięta stresu towarzyszącego nam podczas sesji egzaminacyjnych? Najsilniej odczuwają go osoby poniżej 30 roku życia. Niestety większość młodych ludzi przeżywa większe lub mniejsze napięcia związane właśnie ze szkołą czy studiami. Jak radzić sobie ze stresem np. przed egzaminem czy wystąpieniem publicznym? Czym jest stres i jak go kontrolować? Sprawdź, co możesz zrobić, aby go pokonać i zadbać o swoje lepsze samopoczucie.
Z danych Pracuj.pl wynika, że 8 na 10 studentów odbywa w trakcie studiów praktyki lub staże, a ponad połowa pracuje zawodowo. Młodzi ludzie starają się efektywniej wykorzystać czas studiów, nie tylko podczas roku akademickiego, ale również w okresie wakacyjnym. W ten sposób budują już swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy.
Nowa specjalność, uruchomiona dla studentów kierunku Mechatronika – „Samochody elektryczne i hybrydowe” w Wyższej szkole Technicznej w Katowicach jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku motoryzacyjnego i powstała w związku z intensywnym rozwojem nowoczesnych technologii pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Polsce i na świecie.
Tradycyjne wykłady i schematyczne ćwiczenia na studiach MBA odchodzą do lamusa. Uczelnie szukają nowych sposobów, by pozyskać uwagę studentów, często uciekając się do bardzo oryginalnych pomysłów.
Tylko trzy polskie uczelnie znalazły się wśród 500 najbardziej widocznych w Internecie szkół wyższych na świecie - wynika z najnowszej edycji rankingu "Web of Universities". Najlepsza w zestawieniu polska uczelnia - Uniwersytet Warszawski - uplasowała się na 337. miejscu.
Wg wiki prawo medyczne to zespół norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym też lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia. Prawo opisuje też sposób funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Europejska_w_Krakowie_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Anna Krysiak

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg