Terminy rekrutacji na studia (letnia, zimowa i rekrutacja dodatkowa)

Rekrutacja na wybranych uczelniach
wg terminu zakończenia rekrutacji (rejestracji)

miasto
poziom
Archiwum
2022-03-31
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku zaprasza na studia. Nabór zimowy trwa do 31 marca.
2022-03-31
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach zaprasza na studia. Nabór zimowy trwa do 31 marca.
2022-03-31
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza na studia. Nabór zimowy trwa do 31 marca.
2022-03-31
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach zaprasza na studia. Nabór zimowy trwa do 31 marca.
2022-03-31
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku zaprasza na studia. Nabór zimowy trwa do 31 marca.
2022-03-31
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu zaprasza na studia. Nabór zimowy trwa do 31 marca.
2022-03-05
Trwa zimowy nabór na studia I, II stopnia oraz podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Terminy zapisów różnią się w zależności od kierunku. Więcej informacji poniżej.
2022-03-01
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prowadzi zimowy nabór na studia II stopnia. Terminy rekrutacji są różne w zależności od kierunku.
2022-02-28
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej prowadzi zimowy nabór na studia.
2022-02-28
Uczelnia Nauk Społecznych zaprasza na studia. Rekrutacja zimowa trwa do 28 lutego.
2022-02-28
Wystartowała rekrutacja zimowa na studia licencjackie i magisterskie uzupełniające w Collegium Civitas.
2022-02-28
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych prowadzi zimowy nabór na studia I i II stopnia oraz na podyplomowe. Lista kierunków objętych rekrutacją poniżej.
2022-02-28
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni rozpoczęła 1 grudnia zimowy nabór na studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe.
2022-02-28
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uruchomiła zimowy nabór na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.
2022-02-28
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zaprasza na studia podyplomowe. Początek zajęć wiosna 2022.
2022-02-28
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza na studia II stopnia.
2022-02-28
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na studia. Rekrutacja zimowa trwa.
2022-02-28
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie prowadzi zimowy nabór na studia I i II stopnia oraz podyplomowe.
2022-02-25
Zapraszamy do udziału w II edycji studiów podyplomowych MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia prowadzonych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.
2022-02-25
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia  w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie współczesnej kosmetologii, chemii ogólnej, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki, inżynierii ochrony zdrowia i promocji.
2022-02-22
Kandydacie, Kandydatko, zapraszamy do rejestracji na kierunki studiów II stopnia w semestrze letnim: inżynieria bezpieczeństwa oraz malarstwo.
2022-02-18
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie prowadzi do 18 lutego zapisy na studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia.
2022-02-15
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie prowadził nabór śródroczny na studia II stopnia. Zapisy na kierunki anglojęzyczne rozpoczną się 16 grudnia 2021 a na kierunki prowadzone w języku polskim wystartują 31 stycznia 2022.
2022-02-15
Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi nabór na studia podyplomowe i MBA. Zapisy trwają do 15 lutego.
2022-02-14
24 stycznia rozpocznie się zimowa rekrutacja na studia w UMCS. W tym roku podczas zimowego naboru Uczelnia oferuje kandydatom studia dzienne II stopnia z gospodarki przestrzennej.
2022-02-11
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie prowadzi zimowy nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.
2022-02-10
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie rozpoczął zapisy na podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne. Nabór będzie trwał do 10 lutego 2022 roku.
2022-01-31
W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku trwa rekrutacja śródroczna na studia I i II stopnia, jednolite magisterskie oraz podyplomowe.
2022-01-31
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzi nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna. Zapisy przyjmowane są do końca stycznia.
2021-11-30
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przedłużyła do końca listopada nabór na studia I i II stopnia oraz podyplomowe.
2021-10-30
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przedłużył do 30 października nabór na studia podyplomowe Psychodietetyka.
2021-10-29
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia przedłużyła rekrutację na studia do 29 października.
2021-10-21
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej przedłużyła nabór na niektóre kierunki studiów I i II stopnia oraz podyplomowych.
2021-10-17
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu przedłużyła do 17 października nabór na studia.
2021-10-16
W związku z dużym zainteresowaniem studiami w WSPiA i licznymi zapytaniami kandydatów o możliwość złożenia podania o przyjęcie na studia w późniejszym terminie Uczelnia uruchamia III turę rekrutacji na studia. Jest to wyjście naprzeciw osobom, które z różnych powodów nie przeszły jeszcze procesu rekrutacji na studia w WSPiA.
2021-10-15
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przedłużyła do 15 października nabór na studia podyplomowe.
2021-10-15
Akademia Sztuki Wojennej przedłużyła do 15 października nabór uzupełniający na studia cywilne I i II stopnia.
2021-10-15
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi przedłużyła do 15 października nabór na studia.
2021-10-12
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki przedłużyła do 12 października nabór na studia cywilne I stopnia.
16 lipca - 30 września
Czas trwania: 3 semestry.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 415 (godziny kontaktowe wraz z praktykami).
Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021 r.
Cel studiów: Absolwent może być zatrudniony jako nauczyciel etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
2021-09-30
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi prowadzi do 30 września dodatkowy nabór na wszystkie kierunki studiów.
2021-09-30
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku prowadzi do 30 września nabór na studia podyplomowe na kierunku Podologia.
4 maja - 30 września
Rekrutacja będzie prowadzona do końca września lub do wyczerpania limitu miejsc.
2021-09-30
Pomorski Uniwersytet Medyczny prowadzi nabór uzupełniający na studia II stopnia: Pielęgniarstwo i Kosmetologia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz Położnictwo stacjonarne. Są także ostatnie miejsca na Dietetyce klinicznej (niestacjonarne studia I stopnia).
2021-09-30
Wyższa Szkoła Menedżerska zaprasza na studia. Nabór uzupełniający trwa tylko do końca września.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności