Studia - artykuły

Wraz z początkiem roku akademickiego INTER uruchamia nowe ubezpieczenie dedykowane studentom kierunków medycznych. Pakiet INTER Student obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu zawodowym i prywatnym, refundację badań w kierunku zakażenia wirusami HIV/WZW oraz ubezpieczenie NNW. Ochrona działa na całym świecie. Produkt można kupić przez internet oraz dopasować okres ochrony do własnych potrzeb.
Na jednej uczelni wzorowy naukowiec, ale już na drugiej to pracownik, który musi się poprawić. Na polskich uczelniach brakuje stałego i uniwersalnego systemu oceny pracowniczej, który mógłby wpłynąć na lepszy rozwój polskiej nauki.
Deregulacja zawodu AGENTA CELNEGO pozwala na uzyskanie licencji do wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu studiów podyplomowych w specjalności obsługa celna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów gospodarczych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie problematyki handlu zagranicznego, obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, transportu i spedycji międzynarodowej.
Konrad Zygarski – student II roku studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, absolwent kierunku ratownictwo medyczne WNoZ WUM
Najlepsze w Polsce studia menedżerskie Executive MBA prowadzi Akademia Leona Koźmińskiego. Kierunek wygrywa rankingi krajowe „Perspektyw”, a w konkurencji międzynarodowej jako jedyny z Polski trafił do złotej setki najlepszych tego typu studiów na świecie.
Najnowsze raporty i badania pokazują, że młodzi ludzi coraz rzadziej decydują się na studia? Rok akademicki już się rozpoczął, więc sprawdzamy dlaczego tak się dzieje oraz czego najchętniej chcą się uczyć studenci.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na nowe studia podyplomowe Zarządzanie flotą samochodową.
Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Ta decyzja, podjęta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego, lokuje Wydział Prawa w grupie wydziałów o pełnych uprawnieniach naukowych. Dla pracowników Wydziału to wielkie wydarzenie, wieńczące kilka lat pracy i starań, by zasłużyć na ten awans naukowy. Kolejne (już czwarte) uprawnienia habilitacyjne to także wydarzenie dla Uniwersytetu, podnoszące jego znaczenie w polskiej nauce.
Z roku na rok rośnie liczba młodych Polaków, którzy zaczynają naukę na trzech najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii. W ciągu czterech lat na University of Cambridge, University of Oxford i University College London dostało się ponad 900 osób z Polski.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studia na kierunku lekarskim na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbywać się będą również w trybie niestacjonarnym!
Studia podyplomowe niderlandzkie startują od semestru zimowego 2018/2019 na UG. 3 semestry nauki: praktyczna nauka języka niderlandzkiego, uwaga ZAJĘCIA Z NATIVEM, kultura i współpraca gospodarcza. Dla przypomnienia, Gdańsk został zbudowany z pomocą Holendrów:)
Wysokie zarobki od razu po studiach? Tak, jest to możliwe, o ile wybierzemy odpowiedni kierunek, a w czasie studiów po prostu będziemy się rozwijać. Oczywiście takie perspektywy dają jedynie wybrane studia, które jednocześnie są wymagające. Problemem może być nie tylko ich ukończenie, ale nawet dostanie się na nie.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
UMCS_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności