Studia - artykuły

Studenci i doktoranci Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mają możliwość wyjazdu zagranicznego na studia i praktyki w ramach Programu UE Erasmus+.
Głęboka reforma szkolnictwa wyższego stawiana za wzór przez Komisję Europejską, najlepsza ustawa deregulacyjna w obszarze podatkowym wg Pracodawców RP, zwiększenie komfortu kształcenia, dzięki nowemu algorytmowi finansowemu dla uczelni, powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a także podróżujący po całej Polsce Naukobus, poszerzająca się sieć uniwersytetów dziecięcych i uniwersytetów trzeciego wieku – oto najważniejsze dokonania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ciągu ostatnich dwóch lat.
429 posłów poparło drugą ustawę o innowacyjności – nikt nie głosował przeciw. Tym samym druga ustawa o innowacyjności została przyjęta przez Sejm. Celem projektu, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej.
Dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej jako jedyna uczona z Polski znalazła się na prestiżowej liście wydawnictwa Elsevier Women in Physics 2017 - kobiet, których szczególne osiągnięcia z fizyki zmieniają świat.
Powołanie NAW-y, zawarcie umowy z Towarzystwem Maxa-Plancka, amerykańskie akredytacje dla polskich uczelni medycznych czy zawarcie umowy z rządem Chińskiej Republiki Ludowej o uznawaniu dyplomów – to tylko niektóre z działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjętych w ciągu ostatnich dwóch lat na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki.
Zgodnie z najnowszym raportem „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, przedstawiającym aktualne trendy w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazł się na 1. miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia – 6,72%.
13 uczelni zostało nagrodzonych sumą 95 mln złotych. Środki trafią do tych szkół wyższych, które poprawiły swój poziom naukowy i zdobyły wyższe kategorie naukowe.
Politechnika Warszawska uruchomiła pierwsze w Polsce studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością.
Dominika Robak: Pani Kasiu, ukończyła Pani studia na kierunku Ratownictwo Medyczne na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak wspomina Pani studiowanie na WNoZ-ie?

Katarzyna Jesionowska: Studiowanie na kierunku Ratownictwo Medyczne było dla mnie niesamowitą przygodą! Poznałam wspaniałych ludzi, zdobyłam mnóstwo wiedzy niezbędnej do wykonywania mojej pracy na najwyższym poziomie.
Agata Lizak, studentka V roku prawa w WSPiA zajęła pierwsze miejsce w dwóch ogólnopolskich prestiżowych konkursach na esej prawniczy i glosę do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy konkurs „Acta non Verba” dotyczył prawa zamówień publicznych. W drugim „Santander Art & Culture Law Review” studentka WSPiA musiała wykazać się znajomością ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSIiZ zaprasza na kolejne warsztaty z cyklu Startup Training „Przekuj pomysł w biznes z AIP', które odbędą się 25 października w Rzeszowie.
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Wynika z niej m.in., że zwiększa się liczba uczelni wiodących lub bardzo dobrych. To pierwsza taka kompleksowa ocena od 2013 roku.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
WSAiB_baner_220x300px.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Studia dla kariery naukowej czy zawodowej

Nauka języka za granicą