Studia - artykuły

Uniwersytet Gdański znalazł się w pierwszej dziesiątce polskich uczelni, które pozyskały największe dofinansowanie z unijnego budżetu na rozwój badań i innowacji w latach 2014-2020 w ramach programu Horyzont 2020. Budżet realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim projektów z programu Horyzont 2020 to niemal 5 milionów EUR, a łącznie uczelnia realizuje 16 takich projektów. Kolejne są w trakcie oceny Komisji Europejskiej lub podpisywania umowy grantowej.
Dr hab. Michał Roch Kaczmarczyk, prof. UG z Zakładu Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, autor książki „Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej”, został zwycięzcą tegorocznego Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza.
Studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) znalazły się wśród stu najlepszych kierunków na świecie, według brytyjskiego dziennika „Financial Times”. Także według rankingu „Perspektyw” to najlepsze studia tego typu w Polsce. Od 30 lat cieszą się uznaniem wśród polskich menedżerów i coraz częściej przyciągają cudzoziemców.
23 października 2020 r. odbyła się siedemdziesiąta szósta Inauguracja Roku Akademickiego na UMCS. Przed pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej, na placu jej imienia, władze rektorskie UMCS: Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz prorektorzy: prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS złożyły kwiaty. Uroczystości inauguracyjne odbyły się w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka. Z powodu sytuacji epidemicznej i ograniczenia liczby uczestników społeczność UMCS oraz wszyscy zainteresowani mogli śledzić relację z wydarzenia transmitowanego online.
Nauczanie Karola Wojtyły jest dziś bardzo aktualne, daje odpowiedzi na wyzwania stające przed współczesnymi społeczeństwami – podkreślają rektorzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dniu 42. rocznicy Mszy św. inaugurującej pontyfikat papieża z Polski.
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna (SUPP), działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, to organizacja non-profit, która niesie darmową pomoc prawną osobom, które jej potrzebują.
Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, wybitny fizyk i współtwórca informatyki kwantowej z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych i Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na Uniwersytecie Gdańskim został członkiem prestiżowej organizacji Academia Europaea. Instytucja zrzesza wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki na arenie międzynarodowej koncentrując się na działalności opiniodawczej i doradczej.
Zbliża się 76 lat, kiedy uroczystym gaudeamus po raz pierwszy zainaugurowano rok akademicki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
„Wrzuceni na głęboką wodę”, bardzo często bez jakiegokolwiek przygotowania, z nudnymi zajęciami, wydłużonym czasem spędzanym przed ekranem oraz wyraźnie obniżonym dobrostanem psychicznym i fizycznym – tak ostatni rok szkolny zakończyli uczniowie, rodzice i nauczyciele, czego dowodzą wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”. Celem projektu było znalezienie odpowiedzi m.in. na to, co myślą uczniowie, rodzice i nauczyciele o zdalnym nauczaniu, jak się do niego przystosowali, jakie emocje im towarzyszyły oraz czy otrzymali odpowiednie wsparcie w tym zakresie. W projekcie badawczym współuczestniczy Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zainaugurowała 26. rok akademicki. Niestety tym razem nie była to tradycyjna uroczystość. Ze względu na pandemie koronawirusa i wprowadzoną w Rzeszowie czerwoną strefę Inauguracja odbyła się w formie transmisji internetowej bez udziału zaproszonych gości, studentów i pracowników Uczelni.
Najprawdopodobniej 19 października Wrocław będzie już objęty czerwoną strefą epidemiczną. Nawet, jeśli jednak tak się nie stanie, Uniwersytet Wrocławski zmienia sposób prowadzenia zajęć, przechodząc prawie wyłącznie na nauczanie zdalne.
Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2020/2021 odbyła się w Uczelniach Vistula w wyjątkowych okolicznościach. Przyśpieszająca fala pandemii COVID-19 wymusiła formułę hybrydową uroczystości. Wydarzenie było transmitowane online. „Musimy pokazać, my profesorowie i studenci, że da się pracować na odległość, że Internet da się wykorzystywać do intensyfikacji nauki” – powiedział wybitny wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula prof. Witold Orłowski. – Edukacja musi być na czele zmian.
Podpisany został list intencyjny, wyrażający wolę aktywnej współpracy przy realizacji tego projektu podpisały Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Wrocławski, Miasto Wrocław i Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Intencją Stron jest także przyłączenie się w ten sposób do inicjatywy Senatu RP, który ustanowił rok 2020 "Rokiem Fizyki" - w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Studenci ekonomii, finansów i rachunkowości oraz psychologii w zarządzaniu będą mieli możliwość nauki z zastosowaniem platformy MobLab, oferującej gry interaktywne, które wspierają umiejętności m.in. strategicznego myślenia czy podejmowania decyzji.
Obecność w gronie niespełna 200 uczelni na świecie, które mogą obok swojego logo stawiać znak akredytacji to pozytywny wyróżnik i powód do dumy. Niemniej akredytacja EQUIS pełni także ważną rolę porządkującą sposób zarządzania uczelnią, jej wartości i strategię.
Zmniejszenie liczby uczestniczących w zajęciach, wykłady zdalne, większa liczba zajęć hybrydowych i bezwzględny nakaz noszenia maseczek w budynkach uczelni - to zmiany, jakie wprowadza Uniwersytet Wrocławski. Ale nie przenosi zajęć wyłącznie do sieci.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa ma w ofercie studia podyplomowe z takich dziedzin jak m.in.: administracja i bezpieczeństwo, finanse, HR, innowacje i nowoczesne technologie, IT, języki obce, kompetencje menedżerskie, logistyka, marketing i sprzedaż, nieruchomości, pedagogika, prawo, psychologia, zarządzanie. I co ważne uczelnia ma wydziały w wielu miastach w Polsce.
W murach Akademii WSB po raz 26. wybrzmiał „Gaudeamus igitur” – tradycyjny hymn środowisk studenckich. – Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque sit – oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie! W tym roku musi być pomyślnie, bezpiecznie i w zdrowiu – tymi słowami JM Rektor Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki 2020/2021. Wydarzenie odbyło się 7 października 2020 r. w Audytorium Maximum AWSB i miało charakter hybrydowy.
Prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska z Wydziału Biologii UG została nagrodzona Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „naukowiec przyszłości” za realizację kierowanego przez siebie projektu związanego z leczeniem łuszczycy. Jego celem jest poznanie przyczyn tej choroby na poziomie molekularnym oraz może przyczynić się do jej skuteczniejszego leczenia i większego zrozumienia innych przewlekłych chorób zapalnych o podłożu autoimmunologicznym, np. atopowego zapalenia skóry, reumatoidalnego i łuszczycowego zapalenia stawów.
W imieniu Rektora i Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zapraszamy na Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021 8 października od 10.00 do 11.30.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
 
Polityka Prywatności