Uczelnie promują studentów

W dzisiejszych czasach już nie wystarczy dyplom magistra czy inżyniera. By dostać dobrą pracę, by dostać pracę w ogóle potrzebna jest odpowiednia promocja. „Goły” student do promocji mógł dotychczas używać swojego uśmiechu i zapewnień o chęciach i umiejętnościach. Dlatego każda pomoc w tym zakresie jest przyjmowana przez środowisko studenckie z wielkim zadowoleniem.

Od pewnego czasu pomocy w tym zakresie zaczęły udzielać swoim absolwentom same uczelnie. Pojmują one dobrze wyzwania naszych czasów i wiedzą, że promowanie „produktu” tj. studenta jest najlepszą strategią promowania „marki”, czyli szyldu szkoły. Młodzi zdolni ludzie, podejmują dzisiaj najprzeróżniejsze wyzwania studiują na więcej niż jeden kierunek studiów, na pracę zawodową, zostają wolontariuszami, biorą udział w różnorodnych konkursach - nie tylko uczelnianych, ale także polskich i europejskich. Legitymując się indeksem, studencką promują nie tylko siebie, ale też i uczelnię, na której studiują. Dlatego uczelnie starają się „pokazać światu” jak wspaniali są ich studenci. Najpopularniejszą formą takiej informacji puszczanej w świat jest publikowanie w uczelnianych mediach sylwetek najlepszych studentów, takich jakimi uczelnia może się pochwalić i w kraju i zagranicą.

Projekty tego typu noszą różne nazwy np. Najlepsi z Najlepszych, Najlepsi Studenci, Dobry Student, jednak mają jedną cechę wspólną – mają zwrócić uwagę pracodawców na tych studentów, którzy swą ciężką pracą osiągnęli najlepsze wyniki. Bo właśnie pracodawcy, poszukujący młodych i zdolnych pracowników, dzięki takim informacjom osiągną najwieksze korzyści.

Kierując się zwykle obiektywnym kryterium wyboru – średnia ocen, stypendia, publikacje naukowe – dokonywana jest selekcja uczelnianych „pereł”. Najczęstszym miejscem publikacji pozostaje internet. Sieć bowiem daje możliwość ciągłego informowania, szybkiego dokonywania zmian ułatwia również dostęp do tych informacji wszystkim zainteresowanym.

Wydaje się, że z tego typu pomysłów wszyscy mogą być zadowoleni: uczelnia – utrwalając swój prestiż, studenci – mający możliwość uzyskania dobrej pracy już na starcie kariery i pracodawcy – mając pewność, że zatrudniają najbardziej odpowiedniego pracownika. Wszystkim uczelniom które skorzystały z takiego pomysłu gratulujemy. Wszystkim, które wciąż się wahają radzimy się spieszyć i promować siebie przez promocję swoich absolwentów.

 

Przykładowa strona promująca najlepszych studentów:

http://www.najlepsi.univ.gda.pl

 
Polityka Prywatności