Spójność społeczna we współczesnej gospodarce

Pogłębiające się różnice pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi stanowią coraz większy problem we współczesnym społeczeństwie. Sytuacja wymaga nie tylko poważnej dyskusji, ale przede wszystkim zaproponowania skutecznych rozwiązań. Działające przy Akademii Leona Koźmińskiego Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER organizuje poświęconą temu zagadnieniu konferencję „Równowaga społeczna – wyzwanie dla współczesnej gospodarki”, która o

Zapewnianie możliwie wysokiej jakości życia obywatelom czy unikanie nierówności społecznych powinny być jednym z priorytetów nowoczesnego państwa. Tymczasem w wielu krajach różnice pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi wciąż istnieją, a nawet się nasilają. Pogłębiające się nierówności dochodowe i majątkowe zagrażają stabilności w wymiarze społecznym, lecz także makroekonomicznym i politycznym. Z tego powodu problematyka spójności społecznej staje się podstawowym problemem we współczesnej gospodarce. Konieczne jest więc podjęcie poważnej debaty na ten temat i znalezienie optymalnych rozwiązań istniejących problemów.

Krok w tym kierunku wykonuje Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER – afiliowane przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Instytut jest organizatorem konferencji „Równowaga społeczna – wyzwanie dla współczesnej gospodarki”. Prowadzona w jej ramach dyskusja koncentrować się będzie wokół najważniejszych zagadnień związanych z tematyką równowagi społecznej.  Poruszone zostaną takie kwestie, jak: źródła nierówności dochodowych i majątkowych w różnych krajach świata, wpływ zmian w strukturze dochodów na nierównowagę makroekonomiczną, polityka gospodarcza i jej wpływ na spójność społeczną czy podział dochodu między wynagrodzenie pracy i kapitału.

W konferencji wezmą udział uznani eksperci, m.in. były wicepremier i minister finansów – prof. Grzegorz Kołodko, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Krzysztof Zagórski, a także wielu innych, wybitnych specjalistów z całej Polski. Zgromadzeni naukowcy będą razem szukać propozycji skutecznych rozwiązań w najbardziej potrzebujących obszarach.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://form.jotform.com/52812929378972

dodane przez maria


data ostatniej modyfikacji: 2015-11-04 10:16:30
Komentarze
 
Polityka Prywatności