Studia - artykuły

NAWA podpisana przez Prezydenta RP

1 października 2017 roku rozpocznie swoją działalność nowa instytucja, która ściągnie nad Wisłę najlepszych naukowców – tych zagranicznych, i tych polskich, którzy robią karierę poza granicami kraju. Podpis pod ustawą o powołaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej złożył prezydent Andrzej Duda.

Celem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego

Środowisko naukowe od dawna mówiło o konieczności zwiększenia umiędzynarodowienia rodzimej nauki, a także o powołaniu odrębnej instytucji dedykowanej temu celowi. W poprzednim roku akademickim spośród studentów uczących się w Polsce jedynie 4 proc. pochodziło z zagranicy. Dla porównania w krajach OECD - takich osób było dwa razy więcej. Podobna sytuacja panuje na gruncie cytowalności polskich badaczy w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych czy z umiędzynarodowieniem kadry naukowo-badawczej. Obecnie obcokrajowcy stanowią niecałe 2,5 proc. pracowników polskich uczelni, a ponad połowa z nich pochodzi z państw sąsiednich: Ukrainy, Słowacji, Białorusi czy Rosji.

Polska nauka - marka znana w świecie

Podstawowym zadaniem agencji będzie odwrócenie tych niekorzystnych tendencji związanych z drenażem mózgów poprzez stymulację procesu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Ta zaś przełoży się na wzrost poziomu kształcenia na naszych uniwersytetach i uczyni z nauki polskiej markę znaną w świecie.

Główne zadania NAW-y:

 • inicjowanie i realizowanie programów stypendialnych polskiego rządu dla cudzoziemców - studentów i doktorantów oraz programów wspierania międzynarodowej wymiany akademickiej pracowników naukowych i dydaktycznych (przyjazdowej i wyjazdowej);
 • stworzenie mechanizmów zachęcających wybitnych polskich naukowców do powrotu do Polski oraz kontynuowania kariery naukowej w polskich instytucjach akademickich i naukowo-badawczych;
 • inicjowanie i realizowanie programów wspierających proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych;
 • upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz propagowanie języka polskiego za granicą.

W ramach programu NAWA będzie mogła przyznawać środki finansowe:

 • studentom i doktorantom;
 • uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim;
 • pracownikom uczelni lub pracownikom jednostek naukowych;
 • osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora lub doktora sztuki albo równorzędny stopień uzyskany za granicą;
 • osobom kierowanym za granicę w celu nauczania się języka polskiego jako obcego;
 • uczelniom i jednostkom naukowym;
 • organizacjom pozarządowym i jednostkom sektora finansów podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

Środki finansowe będą mogły być przyznawane w formie stypendium, finansowania lub dofinansowania do kosztów opłat za kształcenie i zatrudnienie, pomocy materialnej oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania, a także finansowania lub dofinansowania kosztów działań objętych zakresem tematycznym danego programu.


Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
data ostatniej modyfikacji: 2017-08-08 08:37:00
Komentarze
Ostatnie:
21.11.2017 1:16
Dodał(a): ~SriLanka
(IP: 192.160.102.*)
Wspaniale. Szkoda, że trzeba czekać do wiosny na jakieś konkrety ale przynajmniej jest jakaś alternatywna :)

Przegląd uczelni
w Polsce
AHE_220.gif

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą