Studia - artykuły

Studenci według formy studiów

W ostatnich latach obserwuje się coraz większy udział studentów kształcących się w uczelniach publicznych, w których dominującą formą kształcenia były studiach stacjonarne – 78,7% (78,0% w 2015/2016 r.). Odwrotna sytuacja występuje w niepublicznych szkołach wyższych, w których dominują studia niestacjonarne. Z tej formy kształcenia korzystało 73,9% studentów tych uczelni (75,7% w 2015/2016 r.).

Wiele uczelni niepublicznych prowadzi kształcenie wyłącznie na poziomie licencjackim. Szkoły te nierzadko mieszczą się w mniejszych ośrodkach, gdzie stanowią jedyną i tańszą możliwość kształcenia się niż studiowanie w mieście uniwersyteckim. W szkołach tych w roku akademickim 2016/2017 kształciło się 23,3% studiujących (23,5% w 2015/2016 r.).

W ciągu 11 lat, liczba studentów zmniejszyła się o 31,0% (rok 2005/06 był rekordowym pod względem liczby studentów) zaś w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim, spadek wyniósł 4,0%. Powyższa sytuacja może być konsekwencją malejącej liczby ludności w wieku 19-24 lata (spadek o 31,0% w stosunku do 2005 roku). Obecna liczba studiujących zbliżona jest do obserwowanej w roku 1999/2000.Źródło: GUS
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-29 19:19:55
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce

UMCS_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności