Studia - artykuły

Inwestycja w naukowe diamenty. 16 milionów dla wybitnie uzdolnionych studentów

80 przedstawicieli młodego pokolenia badaczy otrzymało dziś z rąk premiera Jarosława Gowina nagrody VII edycji konkursu w ramach programu Diamentowy Grant. MNiSW wspiera w ten sposób rozwój karier naukowych wybitnie uzdolnionych studentów, zwiększając tym samym rolę młodego pokolenia badaczy, do których adresuje wiele rozwiązań Konstytucji dla Nauki.

16 milionów, 80 naukowych diamentów

W tegorocznej edycji 16 milionowe wsparcie otrzymało 80 projektów, których autorami są studenci bądź absolwenci prowadzący badania naukowe na wysokim poziomie i posiadający wyróżniający się dorobek naukowy. Otrzymali oni do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

‒ Dziś nagradzamy wybitne talenty badawcze i tym samym jesteśmy świadkami narodzin elity naukowej. Cieszę się, że dołączyli dziś Państwo do licznej już grupy prawdziwych naukowych diamentów. Jestem z Was dumny i serdecznie gratuluję tego prestiżowego wyróżnienia ‒ mówił minister Jarosław Gowin, wręczając statuetki tegorocznym laureatom.

Podobnie jak w poprzedniej edycji także i w tym roku najwięcej laureatów reprezentowało nauki ścisłe. Ich badania poświęcone będą np. nowej generacji powierzchni bakteriostatycznych, poliestrom glicerolu do zastosowań medycznych, nowym półprzewodnikom nieorganicznym czy metodom otrzymywania nowego typu nanostrukturalnych elektrod tlenkowych. 15 laureatów Diamentowego Grantu reprezentowało nauki medyczne, 14 ‒ humanistyczne, 13 ‒ przyrodnicze , 11 ‒ społeczne, techniczne, a 10 nauki techniczne. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. badania poświęcone myśli filozoficzno-teologicznej ks. Augustyna Jakubisiaka, statusowi administracyjnoprawnemu cudzoziemca czy nowoczesnym nanomateriałom dla potrzeb hybrydowych ogniw słonecznych.

113 milionów, 600 naukowych diamentów

Diamentowy Grant to program, w którym dotychczas nagrodziliśmy 604 utalentowanych studentów-naukowców. Od 2012 r. MNiSW przekazało na realizację innowacyjnych projektów naukowych z różnych dziedzin kwotę ok. 113 mln zł. Diamentowy Grant jest nie tylko dużym wsparciem finansowym, ale otwiera też drogę do wcześniejszego przygotowywania rozprawy doktorskiej i rozpoczęcia pracy w pełni samodzielnego badacza.

Zwiększenie roli młodego pokolenia badaczy

Niezwykle ważne jest, by wyłaniającej się właśnie elicie naukowej zapewnić dogodne warunki współpracy i rozwoju nowatorskich działań badawczych. Mój resort konsekwentnie dąży do zwiększenia roli młodego pokolenia badaczy. Mamy Wam do zaoferowania wiele nowych instrumentów wsparcia. Utalentowani naukowcy, doktoranci, studenci oraz najlepsze ośrodki akademickie mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze przyznawane w ramach różnych programów i konkursów. Wiele rozwiązań i szereg ułatwień przygotowanych z myślą o Was, znajdziecie także w Konstytucji dla Nauki ‒ podkreślał minister Gowin.

Konstytucja dla Nauki całkowicie przebudowuje model kształcenia doktorantów w Polsce. Przede wszystkim wprowadza szkoły doktorskie, które mają zastąpić studia doktoranckie. Kluczowe jest jednak zapewnienie znaczącego wsparcia finansowego przyszłych doktorantów. Każdy z nich otrzyma stypendium – na początku stypendium doktoranckie w wysokości 2 350 zł, a po ocenie śródokresowej – 3 632 złotych.

Ustawa wprowadza także urlopy rodzicielskie (macierzyńskie i ojcowskie) dla doktorantów udzielane na zasadach podobnych do osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Informacja o rozstrzygnięciu VII edycji programu: https://www.gov.pl/web/nauka/juz-mamy-600-laureatow-diamentowego-grantu-2

Informacje o programie: https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant/

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-08 10:04:46
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności