Prawo w Akademii Sztuki Wojennej

1 października w Akademii Sztuki Wojennej rusza Prawo - nowy kierunek jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. Kierunek dla kandydatów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i widzą swoją przyszłość w zawodach prawniczych. Podczas studiów studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. Studenci otrzymają pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego.

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej, absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji:
adwokacką,
radcowską,
sędziowską,
prokuratorską,
komorniczą,
notarialną,
dyplomatyczno-konsularną,
rzecznikowską.

Jednocześnie absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej, a ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).

więcej:

data ostatniej modyfikacji: 2019-07-03 12:52:06
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
WSB_przeglad_uczelni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności