Dietetyka w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia – kształcenie przyszłych specjalistów

Studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne.
Studia na kierunku Dietetyka w KWSPZ są skonstruowane w taki sposób, aby studenci zdobyli kompleksową wiedzę na temat żywienia człowieka zdrowego i chorego. Program obejmuje zarówno nauki podstawowe, jak i medyczne, co pozwala na głębokie zrozumienie procesów związanych z żywieniem i jego wpływem na zdrowie. Szczególny nacisk kładziony jest na profilaktykę chorób dietozależnych, co ma kluczowe znaczenie w kontekście rosnącej świadomości zdrowotnej społeczeństwa.

Edukacja żywieniowa i promocja zdrowia to fundamenty, na których opiera się program nauczania, przygotowując studentów do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. Absolwenci są wyposażeni w umiejętności niezbędne do planowania i przygotowywania diet, oceny stanu odżywiania oraz identyfikacji i zapobiegania niedożywieniu i chorobom żywieniowo-zależnym.

Możliwości zawodowe po studiach

Dzięki wszechstronnemu przygotowaniu, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szerokim spektrum miejsc, co czyni ten kierunek atrakcyjnym wyborem kariery. Do potencjalnych miejsc pracy należą:

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • zakłady żywienia zbiorowego, w tym catering dla szpitali i innych placówek,
  • organizacje konsumenckie,
  • placówki sportowe,
  • szkolnictwo, po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji,
  • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Przygotowanie praktyczne i kompetencje absolwentów

KWSPZ kładzie duży nacisk na praktyczne przygotowanie swoich studentów. Absolwenci wiedzą, jak ocenić wpływ farmakoterapii na żywienie, kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunki ich przechowywania, a także planować racjonalne żywienie dla różnych grup ludności. Znajomość systemu HACCP oraz zdolność do organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego to tylko niektóre z umiejętności, które studenci zdobędą podczas nauki.

Dlaczego warto wybrać Dietetykę w KWSPZ?

Decydując się na studia na kierunku Dietetyka w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, kandydaci wybierają kierunek, który nie tylko oferuje solidne przygotowanie akademickie, ale również szereg możliwości zawodowych. W dobie rosnącego zapotrzebowania na specjalistów od żywienia i dietetyki, absolwenci będą mogli efektywnie przyczyniać się do promocji zdrowego stylu życia i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Więcej o kierunku na stronie uczelni:

https://www.kwspz.pl/rekrutacja/studia-i-st-licencjackie/dietetyka/

Profil uczelni na StudentNews: 

https://uczelnie.studentnews.pl/s/101/2937-uczelnie/137-Krakowska-Wyzsza-Szkola-Promocji-Zdrowia.htmdata ostatniej modyfikacji: 2024-04-16 15:06:13
Komentarze
 
Polityka Prywatności