Znaczące zwiększenie wsparcia finansowego dla studentów w 2024 roku

W 2024 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało rekordową sumę prawie 2 miliardów złotych na różnego rodzaju świadczenia dla studentów i doktorantów. Jest to wzrost o prawie 25% w stosunku do poprzedniego roku, co świadczy o zwiększonym wsparciu finansowym dla środowiska akademickiego.

Zwiększone finansowanie dla studentów

W ramach najnowszego budżetu przeznaczono 1,6 miliarda złotych na bezpośrednie dotacje dla studentów, co obejmuje zarówno stypendia socjalne, jak i nagrody za wybitne osiągnięcia. Dodatkowo, 230 milionów złotych zostanie wykorzystanych na remonty akademików i stołówek, co ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych i życiowych studentów. Ministerstwo zarezerwowało również 54 miliony złotych na stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia, co jest dowodem na to, że rząd stawia na promowanie i nagradzanie naukowych talentów w Polsce.

Wzrost świadczeń socjalnych

Będą zwiększane dotacje m.in. na dodatkowe zapotrzebowania uczelni spowodowane wzrostem liczby studentów uprawnionych do świadczeń, a także w związku ze zmianą od 1 października 2024 roku kryterium dochodowego uprawniającego studenta do otrzymania stypendium socjalnego. Próg ten zwiększy się z 1 294,4 zł do 1 570,5 zł (netto) na osobę w rodzinie studenta.  

Stypendia i rodzaje wsparcia

W ramach środków przeznaczonych na stypendia, studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendiów socjalnych, stypendiów rektora dla osób z wybitnymi osiągnięciami naukowymi czy artystycznymi, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg w sytuacjach kryzysowych. Środki te mają na celu nie tylko wsparcie materialne studentów, ale również promocję równości i dostępności edukacji na wyższym szczeblu.

Modernizacja infrastruktury akademickiej

Dodatkowe środki na remonty i modernizację akademików mają na celu nie tylko poprawę standardów życia studenckiego, ale także dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, co jest krokiem w stronę bardziej inkluzjiwnej i dostępnej edukacji wyższej w Polsce. W poprzednim roku, na te same cele, przeznaczono 150 milionów złotych, co pozwoliło na przeprowadzenie niezbędnych prac w niemal 90 uczelniach.

więcej na:

https://www.gov.pl/web/nauka/prawie-2-mld-zl-na-wsparcie-dla-studentow


data ostatniej modyfikacji: 2024-04-24 21:02:32
Komentarze
 
Polityka Prywatności