Pomysły na studia: Rozwiązywanie zagadek kryminalnych - studia II stopnia w zakresie Kryminalistyki Śledczej w Gdańsku

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, ze specjalnością Kryminalistyka Śledcza, oferowany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa na Wydziale Studiów Społecznych w Gdańsku, jest unikalną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dziedzinie kryminalistyki. Program studiów skupia się na przygotowaniu absolwentów do rozwiązywania zagadek kryminalnych i prowadzenia zaawansowanych dochodzeń śledczych, co czyni go atrakcyjną opcją dla absolwentów studiów I stopnia.

Opis i Perspektywy Zawodowe

Specjalność Kryminalistyka Śledcza koncentruje się na badaniu i analizowaniu dowodów fizycznych, takich jak odciski palców, ślady stóp, ślady krwi oraz narzędzia zbrodni. Studenci uczą się przygotowywać opinie eksperckie i prezentować je w sądzie jako dowody. Program obejmuje także zagadnienia związane z przestępczością, jej przyczynami, skutkami oraz metodami zapobiegania. Ważnym elementem są specjalistyczne badania, takie jak balistyka, toksykologia czy identyfikacja osób. Kryminalistyka śledcza to również działania procesowe, w tym przeszukania, przesłuchania i zabezpieczanie dowodów.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w różnorodnych środowiskach zawodowych. Mogą znaleźć zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości, służbach mundurowych (w tym w kryminalnych wydziałach policji), więziennictwie, organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw, wydziałach kryminalno-śledczych instytucji państwowych i międzynarodowych, biurach i agencjach detektywistycznych oraz strukturach Wojska Polskiego.

Profil Absolwenta

Podjęcie studiów na specjalności Kryminalistyka Śledcza umożliwia studentom zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych. Absolwenci będą posiadać:

 • Wiedzę z zakresu terminologii i charakterystyki działań kryminalno-śledczych: Studenci poznają specyfikę i uwarunkowania działań śledczych, a także zagrożenia związane z pracą w tej dziedzinie.
 • Wiedzę dotyczącą relacji ze sprawcami i świadkami przestępstw: Nauczą się, jak pozyskiwać informacje śledcze oraz dowody, co jest kluczowe w prowadzeniu skutecznych dochodzeń.
 • Znajomość metodyki wykonywania zadań: Zdobędą wiedzę na temat norm i procedur stosowanych w psychologii kryminalno-śledczej oraz działań organów ścigania.
 • Umiejętności projektowania i prowadzenia badań: Studenci nauczą się, jak projektować i prowadzić badania w zakresie kryminalistyki, a także jak analizować problemy badawcze i stosować odpowiednie metody i techniki badawcze.
 • Wiedzę z zakresu prawa karnego: Absolwenci będą posiadać solidną wiedzę na temat prawa karnego materialnego i procesowego, co jest niezbędne w pracy śledczej.
 • Umiejętność profilowania sprawców: Nauczą się analizować środowisko przestępcze, badać ślady i dowody oraz profilować podejrzanych przestępstw.
 • Umiejętność analizy logicznej: Studenci zdobędą umiejętność dokonywania obserwacji zjawisk patologicznych oraz analizy ich wpływu na działania przestępcze.

Wybrane Przedmioty na Specjalności Kryminalistyka Śledcza

Program studiów obejmuje różnorodne przedmioty, które dostarczają studentom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Do kluczowych przedmiotów należą:

 • Analiza logiczna w działaniach dochodzeniowo-śledczych: Przedmiot ten uczy studentów, jak stosować logiczne metody analizy w kontekście dochodzeń śledczych.
 • Metodyka kryminalistyczno-śledcza: Studenci poznają metody i techniki stosowane w badaniach kryminalistycznych.
 • Prakseologia operacyjnych działań dochodzeniowo-śledczych: Zajęcia te koncentrują się na praktycznych aspektach prowadzenia działań śledczych.
 • Prawo karne, materialne i procesowe: Przedmiot dostarcza wiedzy na temat prawa karnego oraz procedur związanych z prowadzeniem dochodzeń.
 • Ślady i dowody w kryminalistyce śledczej: Studenci uczą się, jak badać i analizować dowody kryminalistyczne.
 • Badanie i dokumentowanie czynności kryminalistyczno-śledczych: Przedmiot ten skupia się na technikach dokumentowania działań śledczych.

Podsumowując, kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne ze specjalnością Kryminalistyka Śledcza oferowany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Gdańsku to kompleksowy program edukacyjny przygotowujący studentów do kariery w różnych obszarach kryminalistyki i śledztw. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwenci będą gotowi do podjęcia wyzwań zawodowych w różnorodnych instytucjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości i prowadzeniem dochodzeń.


Artykuł na podstawie strony WSB w Gdańsku:

https://www.wsb.net.pl/gdansk/studia-ii-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne/kryminalistyka-sledcza/


data ostatniej modyfikacji: 2024-05-15 16:23:43
Komentarze
 
Polityka Prywatności