Jak osiągnąć sukces w rekrutacji na uczelnie zagraniczne?

Jak osiągnąć sukces w rekrutacji na uczelnie zagraniczne?

Wybór odpowiedniej matury to kluczowy krok dla tych, którzy marzą o studiach za granicą. Polscy maturzyści mają dwie główne opcje: tradycyjną polską maturę lub międzynarodową maturę (International Baccalaureate - IB). Każda z nich otwiera różne drzwi i oferuje odmienne ścieżki edukacyjne. Przyjrzyjmy się bliżej, czym się różnią i jakie perspektywy dają przyszłym studentom.

Matura polska a międzynarodowa

Polska matura jest dobrze znana i szeroko akceptowana w wielu krajach. Kandydaci na studia mogą liczyć na to, że polska matura zostanie uznana na równi z innymi międzynarodowymi egzaminami. Jednak w niektórych przypadkach, np. przy aplikacjach do włoskich uczelni, może być wymagana nostryfikacja świadectwa dojrzałości.

Międzynarodowa matura (IB) to program edukacyjny, który trwa dwa lata i kończy się egzaminami w języku angielskim. Uczniowie muszą wykazać się wysokim poziomem znajomości języka obcego, co może być dodatkowym atutem podczas studiów za granicą. Program IB jest bardziej kosztowny – opłata za każdy egzamin wynosi 119 dolarów.

Perspektywy studiowania za granicą

Rekrutacja na studia za granicą różni się w zależności od kraju i uczelni. Polscy maturzyści mają do dyspozycji szerokie spektrum możliwości, ale muszą pamiętać, że same wyniki z matury to często za mało. Uniwersytety w Europie wymagają dodatkowych dokumentów, takich jak transkrypt ocen, CV, list motywacyjny, a także referencje od nauczycieli.

Na przykład:

  • W Belgii i Holandii ważne jest zaangażowanie w działalność dodatkową, np. wolontariat.
  • W Anglii oraz na uczelniach prywatnych w Hiszpanii i Francji często wymagane są referencje od nauczycieli.
  • Na kierunki biznesowo-ekonomiczne za granicą często potrzebne są dodatkowe egzaminy, takie jak SAT, ACT, TOLC-E (Włochy) czy GMAT (studia magisterskie).

W krajach takich jak Irlandia, proces rekrutacyjny przypomina konkurs świadectw maturalnych, podobnie jak na polskich uczelniach. Z kolei we Włoszech wystarczy zdanie matury, bez konieczności osiągania określonych wyników.

Wymagane wyniki

Wyniki z matury są różnie oceniane w zależności od prestiżu uczelni i liczby kandydatów. Przykładowo, prestiżowe uczelnie takie jak Cambridge i Oxford wymagają wyników na poziomie 90-95 proc. Niektóre angielskie uczelnie oceniają wyniki w centylach, co wymaga dodatkowego przygotowania kandydatów do specyficznych wymagań rekrutacyjnych.

IB to nie tylko matura

Program IB jest bardziej rozbudowany niż polska matura. Obejmuje dwa lata nauki, a jego uczestnicy muszą przejść przez dwuletni program przygotowawczy „pre-IB”. Program ten jest prowadzony w dwóch językach - polskim i angielskim, co przygotowuje uczniów do właściwego programu prowadzonego już w całości w języku angielskim. Uczniowie mogą też przystąpić do programu IB po dwóch latach nauki w polskim liceum, ale samo przystąpienie do egzaminów IB bez wcześniejszego programu jest rzadko spotykane.

Podsumowanie

Decyzja o wyborze matury – polskiej czy międzynarodowej – zależy od indywidualnych planów edukacyjnych i zawodowych każdego ucznia. Oba egzaminacyjne systemy mają swoje zalety i oferują różne ścieżki do osiągnięcia sukcesu na uczelniach zagranicznych. Kluczem do sukcesu jest nie tylko zdanie matury, ale również spełnienie dodatkowych wymagań stawianych przez uczelnie, takich jak referencje, dodatkowe egzaminy czy zaangażowanie w działalność pozalekcyjną.


Artykuł powstał na podstawie strony: https://stories.prowly.com/319929-matura-polska-a-miedzynarodowa-jak-osiagnac-sukces-w-rekrutacji-na-uczelnie-zagraniczne

opublikowano: 2024-06-12
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności