Kiedy warto skorzystać z procedury PEU i jak działa to rozwiązanie?

Czy można sprawnie połączyć rozwój zawodowy z nauką na uczelni? Dzięki procedurze PUE jest to jak najbardziej możliwe – jest to rozwiązanie dostępne dla wszystkich osób, które chcą wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę i doświadczenie podczas rekrutacji na studia. Dowiedz się, kto może skorzystać z tego procesu i co warto wiedzieć na temat PEU.

PEU zamiast standardowej rekrutacji

Warto zacząć od podkreślenia, że ogólne zasady procedury PEU nie są definiowane z osobna przez uczelnie, ale stanowią część przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym. Dlatego proces wygląda w większości tak samo niezależnie od wybranej placówki. Co istotne, PEU służy przede wszystkim jako jeden ze sposobów przyjęcia na studia, będący alternatywą dla zwykłej rekrutacji (na podstawie wyników matury) lub przeniesienia się z innej uczelni.

Należy jednak mieć na uwadze, że szczegółowe zasady przyjmowania na studia wyglądają nieco inaczej w przypadku wykorzystania procedury PEU. Dotyczy to przede wszystkim terminów – wnioski o skorzystanie z tej opcji są przyjmowane zazwyczaj przed rozpoczęciem głównego etapu rekrutacji. Zgłoszenia są weryfikowane przez pracowników uczelni, którzy następnie mogą je zaakceptować lub zgłosić. Pomyślna decyzja wiąże się z koniecznością zdania egzaminu, który potwierdza, że kandydat faktycznie dysponuje wiedzą z wybranych obszarów.

Ile kosztuje procedura PEU?

Potwierdzenie efektów uczenia się wymaga wniesienia odpowiednich opłat ze strony kandydata. Zazwyczaj płatność dzieli się na dwie części – za weryfikację wniosku i za udział w egzaminie. W zależności od uczelni wysokość opłat może się różnić, jednak najczęściej należy przygotować się na łączny wydatek w okolicach 3 000 zł.

Kiedy można i kiedy nie można skorzystać z PEU?

Procedura PEU jest dostępna dla osób, które dysponują już wcześniejszym doświadczeniem zawodowym. Szczegółowe podejście do tej kwestii to kolejny czynnik, który może się różnić pomiędzy poszczególnymi uczelniami – przeważnie minimalny staż na rynku pracy wynosi:

  • 3 lata, jeśli kandydat dysponuje otrzymanym wcześniej tytułem ze studiów I stopnia i chce rozpocząć studia II stopnia;

  • 5 lat, jeśli kandydat ubiega się o przyjęcie na studia I stopnia.

Ponadto podstawowym wymogiem jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Co więcej, procedura PEU nie jest dostępna przy wszystkich kierunkach. Wyłączone są z niej przede wszystkim kierunki związane z medycyną (w tym położnictwo, pielęgniarstwo i analityka medyczna), stomatologią i farmacją, jak również architektura i weterynaria. Mogą także obowiązywać limity przyjęć poprzez przeniesienie efektów uczenia się: przeważnie jest to 20% studentów na danym kierunku.

Potwierdzenie efektów uczenia się – egzamin

Samo doświadczenie zawodowe i przesłanie zgłoszenia to jeszcze nie wszystko. Chcąc rozpocząć studia na podstawie wcześniejszych efektów uczenia się, niezbędne będzie przejście przez egzamin. Zasady weryfikacji wiedzy są ustalane osobno przez poszczególne uczelnie – dlatego można spotkać się z różnymi metodami, od egzaminów pisemnych po prezentacje przedstawiane przed komisją.

Celem egzaminu jest ujednolicenie procesu przyjęć na studia, jak również umożliwienie sprawdzenia wiedzy w uczciwy sposób, na takich samych zasadach dla wszystkich kandydatów. Ponadto w ten sposób można upewnić się, że wiedza zdobyta przez kandydata jest faktycznie zgodna z wybranym kierunkiem.

Procedura PEU: maksymalnie 50% punktów ECTS

Ważną informacją na temat procedury PEU jest także fakt, że z jej wykorzystaniem można zaliczyć maksymalnie 50% programu studiów. Proporcje są wyznaczane według ogólnoeuropejskiego systemu ECTS, który służy do porównania postępów w szkolnictwie wyższym. Nawet jeśli wcześniejsza wiedza kandydata obejmuje zagadnienia z całego kierunku, procedura PEU pozwoli na pominięcie co najwyżej połowy programu – resztę przedmiotów należy zdać w standardowy sposób.

PEU – korzyści dla osób aktywnych zawodowo

Największym plusem procedury PEU jest możliwość pominięcia w programie nauczania przedmiotów, których tematyka jest już dobrze znana studentowi. Na podstawie zdobytego doświadczenia zawodowego możliwe jest zaliczenie nawet połowy zajęć w toku studiów. To z kolei stanowi sporą oszczędność czasu, co będzie szczególnie istotne dla osób aktywnych zawodowo. W ten sposób można zatem bez problemu połączyć dalszy rozwój kariery ze zdobywaniem wiedzy w wybranym obszarze.

To jednak nie wszystko – skorzystanie z procedury PEU pozwoli także w większym stopniu skupić się na zagadnieniach, które faktycznie dostarczą studentowi nową wiedzę. W efekcie nauka będzie skuteczniejsza, a czas spędzony na uczelni może być o wiele bardziej wartościowy niż ponowne przechodzenie przez znany już materiał.

Aby skorzystać z procedury PEU, należy przede wszystkim pamiętać o wysłaniu zgłoszenia w odpowiednim terminie. Następnie kandydat musi potwierdzić zdobytą wcześniej wiedzę – najczęściej odbywa się to przez egzamin, jednak weryfikacja może mieć także formę np. prezentacji. Do tego niezbędne będzie wniesienie opłaty za sprawdzenie zgłoszenia i za udział w egzaminie.


opublikowano: 2024-06-13
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności