Opanowanie efektywności w ochronie zdrowia: Lider Lean Management w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (CKP UWM) ogłasza rekrutację na rok akademicki 2024/2025. Jednym z wyróżniających się programów oferowanych w tym roku jest studia podyplomowe „Lider Lean Management w ochronie zdrowia”. Program ten jest skierowany do specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia, którzy chcą podnieść swoje umiejętności zarządzania i wdrożyć zasady Lean Management w swojej praktyce.

Czym jest Lean Management?

Lean Management to podejście do zarządzania, które koncentruje się na maksymalizowaniu wartości dla klienta przy minimalizacji marnotrawstwa zasobów i czasu. Pierwotnie rozwinięte w sektorze produkcyjnym, jego zasady zostały z powodzeniem zastosowane w różnych branżach, w tym w ochronie zdrowia. Lean Management ma na celu zwiększenie efektywności pracy i poprawę jakości obsługi pacjentów poprzez optymalizację procesów i redukcję zbędnych kroków.

Zastosowanie Lean Management w ochronie zdrowia

Wdrażanie Lean Management w ochronie zdrowia obejmuje:

  • Analiza procesów: Analiza i mapowanie procesów w celu identyfikacji obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia. Pomaga to w identyfikacji miejsc, gdzie pacjenci muszą czekać lub gdzie pojawiają się problemy organizacyjne, prowadzące do niezadowolenia pacjentów i strat finansowych.
  • Kaizen: Podejście do ciągłego doskonalenia, pozwalające na wprowadzanie ulepszeń w procesach w sposób ciągły. Może być stosowane do ciągłej poprawy procesów, jak również do wprowadzania usprawnień w obszarze zaopatrzenia medycznego i serwisowania sprzętu medycznego.
  • Jakość usług medycznych i wartość dla pacjenta: Skupienie się na maksymalizowaniu wartości dla pacjenta poprzez dostarczanie usług odpowiadających na potrzeby pacjenta w sposób skuteczny i efektywny. Obejmuje to skrócenie czasu oczekiwania na wizytę, lepszą organizację harmonogramu operacji oraz dostarczanie informacji na temat procedur w sposób łatwy do zrozumienia.
  • 5S: Poprawa organizacji pracy i efektywności poprzez utrzymywanie czystości i porządku w miejscu pracy. Może to pomóc w lepszej organizacji gabinetów lekarskich i dentystycznych, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie zabiegów medycznych.

Wprowadzenie Lean Management w ochronie zdrowia zwiększa efektywność pracy, poprawia jakość obsługi pacjentów oraz pozwala na redukcję kosztów. Poprawia także motywację i zaangażowanie pracowników.

Celem studiów podyplomowych

Studia podyplomowe „Lider Lean Management w ochronie zdrowia” mają na celu umożliwienie uczestnikom zdobycia kompleksowej wiedzy praktycznej i teoretycznej, aby stali się liderami w ochronie zdrowia zdolnymi do wprowadzania efektywnych zmian w tym sektorze. Program oparty jest na unikalnym, interdyscyplinarnym podejściu, łączącym najlepsze praktyki zarządzania, metodyki Lean Management oraz umiejętności związane z opieką zdrowotną.

Rekrutacja i szczegóły programu

Studia podyplomowe trwają od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika. Dokumenty należy składać w Centrum Kształcenia Podyplomowego przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4a, 50-345 Wrocław. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71/784-28-09.

Studia te są doskonałą okazją dla specjalistów z sektora ochrony zdrowia, aby zdobyć umiejętności, które pozwolą im na skuteczne wprowadzenie zasad Lean Management w swoich placówkach, przyczyniając się do poprawy jakości usług medycznych i efektywności działania całego systemu opieki zdrowotnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: CKP UWM.


opublikowano: 2024-06-21
ostatnia zmiana: 2024-07-01
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności