Logopedia kliniczna: Rekrutacja na 16. edycję studiów podyplomowych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prowadzi rekrutację na 16. edycję studiów podyplomowych w zakresie logopedii klinicznej na rok akademicki 2024/2025. Program ten, trwający cztery semestry, oferuje aż 651 godzin zajęć, w tym 44 godziny zajęć praktycznych. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, tylko 30 osób będzie miało szansę uczestniczyć w tej prestiżowej edycji.

Interdyscyplinarne podejście do logopedii

Studia z logopedii klinicznej mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistów do diagnozowania i terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami mowy i języka. Program obejmuje szeroki zakres wiedzy z medycyny, logopedii, pedagogiki, psychologii i lingwistyki, co pozwala na kompleksowe przygotowanie do dalszego kształcenia specjalistycznego, w tym neurologopedii klinicznej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą cenieni specjaliści z całej Polski, w tym lekarze różnych specjalności, neurologopedzi, językoznawcy, psychologowie, pedagodzy oraz fizjoterapeuci. W ramach programu, uczestnicy będą mieli również możliwość wzięcia udziału w wykładzie połączonym z warsztatem prowadzonym przez gościa specjalnego - Marianelę Sol Pernuzzi z Argentyny, fizjoterapeutkę i starszą terapeutkę Koncepcji Rehabilitacji RCM.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają cztery semestry i odbywają się w trybie zaocznym, z zajęciami w soboty i niedziele, zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Ze względu na intensywność programu, czasami przewiduje się trzy zjazdy w miesiącu, z uwzględnieniem zajęć w formie e-learningowej. Praktyki są organizowane zarówno na terenie Wrocławia, jak i poza nim, także w okresie wakacyjnym.

Miejsca realizacji praktyk obejmują m.in.:

  • Otto Prodent - Wrocław
  • Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca” - Wrocław
  • Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED - Wrocław
  • LOGO-SENSI – Centrum Terapii Neurorozwojowych - Wieruszów
  • Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego - Wrocław
  • Turnus logopedyczny w okresie wakacyjnym
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Wrocław
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - Wrocław
  • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy - Wierzbice
  • Szkoła Podstawowa

Kto może aplikować?

Kandydatami mogą być absolwenci studiów wyższych, szczególnie preferowane są kierunki takie jak medycyna, kierunki nauczycielskie, filologia polska, pedagogika, fizjoterapia, psychologia i inne. Kryteria przyjęcia obejmują złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie za pośrednictwem systemu IRK oraz uzyskanie pozytywnego wyniku podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która weryfikuje poprawność wymowy kandydata.

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia, słuchacze muszą zaliczyć wszystkie przedmioty objęte programem studiów, w tym 600 godzin koniecznych do uzyskania tytułu zawodowego logopedy, oraz zaliczyć zajęcia praktyczne, osiągając 120 punktów ECTS. Niezbędne jest również uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Praca końcowa, pisana pod kierunkiem wybranego promotora, może mieć charakter badawczy lub stanowić opis i analizę przypadku z własnym programem terapii logopedycznej.

Dyplom

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii klinicznej, z tytułem zawodowym logopedy, potwierdzające kwalifikacje podyplomowe po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych.

Rekrutacja na tę edycję logopedii klinicznej stanowi doskonałą okazję dla specjalistów pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie terapii zaburzeń mowy i języka. Ograniczona liczba miejsc i wysoki poziom merytoryczny programu czynią te studia wyjątkową propozycją dla wszystkich zainteresowanych profesjonalnym rozwojem w dziedzinie logopedii klinicznej.

Więcej informacji na:

https://www.umw.edu.pl/pl/logopedia-kliniczna/logopedia-kliniczna-edycja-16


opublikowano: 2024-07-01
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności