Studia - artykuły

Zrównoważony rozwój polskiego szkolnictwa wyższego właśnie staje się faktem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w Krakowie rozstrzygnięcie pilotażowego konkursu w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Do uczelni regionalnych popłynie szeroki strumień pieniędzy. W sumie otrzymają ponad 326 mln złotych na wsparcie badań naukowych ważnych dla regionu i opracowanie długofalowej strategii rozwoju.
W opublikowanym w październiku br. rankingu Times Higher Education World University Rankings by subject: Social Science 2019 Uniwersytet Gdański znalazł się po raz pierwszy i od razu na 3. pozycji wśród innych uniwersytetów z Polski. Uczelnia została sklasyfikowana w szóstej setce światowych uczelni prowadzących działalność naukowo-badawczą w zakresie nauk społecznych. Ranking uwzględniał 13 wskaźników określających efektywność działania uczelni w obszarze nauk społecznych, obejmującym socjologię, geografię, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe oraz nauki o komunikacji i mediach.
Na jednej uczelni wzorowy naukowiec, ale już na drugiej to pracownik, który musi się poprawić. Na polskich uczelniach brakuje stałego i uniwersalnego systemu oceny pracowniczej, który mógłby wpłynąć na lepszy rozwój polskiej nauki.
Deregulacja zawodu AGENTA CELNEGO pozwala na uzyskanie licencji do wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu studiów podyplomowych w specjalności obsługa celna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów gospodarczych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie problematyki handlu zagranicznego, obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, transportu i spedycji międzynarodowej.
Konrad Zygarski – student II roku studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, absolwent kierunku ratownictwo medyczne WNoZ WUM
Wraz z początkiem roku akademickiego INTER uruchamia nowe ubezpieczenie dedykowane studentom kierunków medycznych. Pakiet INTER Student obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu zawodowym i prywatnym, refundację badań w kierunku zakażenia wirusami HIV/WZW oraz ubezpieczenie NNW. Ochrona działa na całym świecie. Produkt można kupić przez internet oraz dopasować okres ochrony do własnych potrzeb.
Najlepsze w Polsce studia menedżerskie Executive MBA prowadzi Akademia Leona Koźmińskiego. Kierunek wygrywa rankingi krajowe „Perspektyw”, a w konkurencji międzynarodowej jako jedyny z Polski trafił do złotej setki najlepszych tego typu studiów na świecie.
Najnowsze raporty i badania pokazują, że młodzi ludzi coraz rzadziej decydują się na studia? Rok akademicki już się rozpoczął, więc sprawdzamy dlaczego tak się dzieje oraz czego najchętniej chcą się uczyć studenci.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na nowe studia podyplomowe Zarządzanie flotą samochodową.
Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Ta decyzja, podjęta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego, lokuje Wydział Prawa w grupie wydziałów o pełnych uprawnieniach naukowych. Dla pracowników Wydziału to wielkie wydarzenie, wieńczące kilka lat pracy i starań, by zasłużyć na ten awans naukowy. Kolejne (już czwarte) uprawnienia habilitacyjne to także wydarzenie dla Uniwersytetu, podnoszące jego znaczenie w polskiej nauce.
Z roku na rok rośnie liczba młodych Polaków, którzy zaczynają naukę na trzech najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii. W ciągu czterech lat na University of Cambridge, University of Oxford i University College London dostało się ponad 900 osób z Polski.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studia na kierunku lekarskim na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbywać się będą również w trybie niestacjonarnym!
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura SGGW

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności