Studia - artykuły

tag
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzi nabór na studia II stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na studia podyplomowe Nauczanie etyki w szkole. Nabór trwa do 28 lutego 2023. Rozpoczęcie zajęć w marcu 2023.
Są jeszcze wolne miejsca na studia podyplomowe terapia pedagogiczna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych - metodyka i metodologia pracy socjalnej. Zajęcia rozpoczną się w marcu.
Zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „w 100. rocznicę utworzenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w uznaniu wybitnych zasług jej założycielki, dyrektorki i patronki prof. Marii Grzegorzewskiej” rok 2022 został ogłoszony w Polsce Rokiem Marii Grzegorzewskiej.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uruchamia nowe studia podyplomowe dla pedagogów i psychologów szkolnych: Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie. Kierunek jest prowadzony wspólnie z firmą Adamed.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uplasowała się na drugim miejscu wśród uczelni pedagogicznych w najnowszym Rankingu Perspektywy. Natomiast kierunek Pedagogika w APS zajęła 4 miejsce w kraju.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na studia. Nabór na studia I stopnia trwa do 7 lipca natomiast na studia II stopnia do 19 lipca.
W roku akademickim 2021/22 w APS rozpoczną się studia pierwszego stopnia (3-letnie) na kierunku logopedia (stacjonarne i niestacjonarne), natomiast nabór na studia drugiego stopnia rozpocznie się w roku akademickim 2022/23. Kształcenie logopedów ma w APS ponad 30-letnią tradycję – wcześniej studia te były specjalnością na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika. Niemal od początku istnienia uczelni (od 1922 roku) prowadzone były w niej szkolenia w zakresie zaburzeń mowy, a także działalność praktyczna, czyli terapia logopedyczna. Od wielu lat absolwenci uczelni wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, są cenieni na rynku pracy. Sami wysoko oceniają swoje przygotowanie zawodowe.
Kierunek Pedagogika Specjalna prowadzony w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej znalazła się na 3. miejscu w opublikowanym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020.
Szkoła Doktorska Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzi nabór na rok akademicki 2020/2021.
Społeczność Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej za pośrednictwem Elektorek i Elektorów wybrała dr hab. Barbarę Marcinkowską, prof. APS na rektora Uczelni.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uruchomiła nowe studia podyplomowe.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, renomowana państwowa Uczelnia z niespełna 100-letnią tradycją, dysponuje niezwykle bogatą ofertą kwalifikacyjnych i doskonalących studiów podyplomowych oraz kursów na kilku kierunkach kształcenia. Studia w APS dają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, rozszerzenia kompetencji zawodowych, uzupełnienia dotychczasowej wiedzy, zdobycia doskonałego przygotowania praktycznego i teoretycznego do wykonywania zawodu a także do zwiększenia osobistej mobilności na rynku pracy.
Po raz pierwszy wystartowała rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na studia podyplomowe. Uczelnia ostatnio uruchomiła kilka nowych kierunków. Lista nowości poniżej.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzi zapisy na Rehabilitację osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej. Są to pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce.
Kanał RSS dla tej listy
 
Polityka Prywatności