Studia - artykuły

tag
Wieloletnia współpraca Uczelni Nauk Społecznych z Łodzi (UNS) zarówno z podkarpackimi instytucjami szkoleniowymi przy realizacji studiów podyplomowych, jak i społecznością lokalną zaowocowała decyzją o utworzeniu filii uczelni w tym mieście. Rozpoczęcia kształcenia planowane jest wiosną 2023 roku.
Uczelnia Nauk Społecznych zaprasza na bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia.
Studia podyplomowe Doctor of Business Administration (DBA) organizowane są przez Uczelnię Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi i akredytowane przez Z-Way to excellence AG z siedzibą w Szwajcarii.
Uczelnia Nauk Społecznych prowadzi nabór na studia na rok akademicki 2022/2023.
Uczelnia Nauk Społecznych prowadzi dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna.
Uczelnia Nauk Społecznych posiada w ofercie dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Cyberbezpieczeństwo. dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie współczesnych zagrożeń cyfrowych, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa, kryptograficznych aspektów ochrony danych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa sieciowego oraz data mining w cyberbezpieczeństwie.
Uczelnia Nauk Społecznych się rozrasta, została otworzona filia w Nowym Targu.
Uczelnia Nauk Społecznych zaprasza na studia. Rekrutacja trwa także w październiku.
Uczelnia Nauk Społecznych we współpracy z Z-WAY to excellence AG ze Szwajcarii prowadzi studia Executive MBA.
Uczelnia Nauk Społecznych rozszerzyła ofertę studiów podyplomowych o kilka kierunków z obszaru bezpieczeństwa, psychologii oraz przygotowania pedagogicznego.
Uczelnia Nauk Społecznych uruchomiała nowy kierunek studiów jednolitych magisterskich, jest to Psychologia, którą w UNS możesz studiować także w wersji skróconej.
Uczelnia Nauk Społecznych uruchomiła rekrutację na studia w roku akademickim 2021/2022.
Uczelnia Nauk Społecznych zaprasza na studia II stopnia na kierunku Pedagogika. Kandydaci mają do wyboru kilka specjalności, m.in. Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu.
Uczelnia Nauk Społecznych uruchomiła nowy kierunek na studiach II stopnia. Jest to Bezpieczeństwo narodowe.
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi zaprasza na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.
Pedagogika specjalna to 5-letnie studia jednolite magisterskie oferowane przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.
Uczelnia Nauk Społecznych prowadzi nabór na rok akademicki 2020/2021.
Uczelnia Nauk Społecznych zaprasza na studia podyplomowe na kierunku Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi uruchamia w roku akademickim 2019/2020 dwa nowe kierunki studiów jednolitych magisterskich: Pedagogikę specjalną oraz Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.
Uczelnia Nauk Społecznych zaprasza na studia podyplomowe. Wszystkie programy kształcenia oparte są na profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej, efektywnego wykorzystania pozyskanych wiadomości oraz budowania optymalnej ścieżki kariery zawodowej.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
 
Polityka Prywatności