Studia - artykuły

tag
Uniwersytet Gdański zdobył wysokie 42. miejsce wśród zestawionych instytucji szkolnictwa wyższego z całego świata pod względem wkładu w ochronę oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywaniu ich potencjału w sposób zrównoważony. W prestiżowym Times Higher Education Impact Rankings uczelnia znalazła się również w przedziale 101-200 w zakresie tworzenia zrównoważonych miast i społeczności, by uczynić je bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.
Na Uniwersytecie Gdańskim jest wprowadzony obowiązek prowadzenia zajęć w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie). Dzięki zaangażowaniu pracowników UG obecnie na uczelni już niemal 80 proc. zajęć odbywa się zdalnie. Kadra najpierw sama uczyła się korzystania z MS Teams, a później wyszła z inicjatywą nauczania innych obsługi tej aplikacji. Pracowniczka Wydziału Ekonomicznego UG przeszkoliła kadrę nauczycielską z 2 trójmiejskich szkół podstawowych.
Prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, kierownik Katedry Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Pani Profesor została nagrodzona za poszukiwanie leków antynowotworowych. Ta wyjątkowa i bardzo prestiżowa w środowisku biznesowym i naukowym nagroda popularyzuje, promuje i docenia autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących standard życia.
Kilka dni temu wystartował kanał „Morze prawa” założony na Youtube przez dra Tomasza Snarskiego z Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Inicjatywa ma na celu promowanie zagadnień z zakresu filozofii prawa karnego oraz z pogranicza prawa, filozofii i praw człowieka. Służy również wsparciu dydaktycznemu online w związku z obecną sytuacją.
Na Uniwersytecie Gdańskim aż 73 procent zajęć na studiach stacjonarnych oraz 71 procent na studiach niestacjonarnych odbywa się obecnie w formie zdalnej.
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie o przedłużeniu terminu bieżących opłat za usługi edukacyjne do 30 kwietnia 2020 roku.
Pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnie z doktorantami, studentami i absolwentami, zadeklarowali bezpłatne wsparcie psychologiczne online dla osób poszukujących pomocy w sytuacji zagrożenia COVID-19.
Tegoroczna edycja Targów AKADEMIA odbędzie się wcześniej – już w dniach 10-11 marca 2020 roku. Ponad 60 wystawców i dostępna na miejscu oferta edukacyjna uczelni z całej Polski, oferta kursów maturalnych, językowych i szkół pomaturalnych. W ramach targów odbędą się także Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego.
W rankingu Times Higher Education World University Rankings by subject for Arts and Humanities 2020 Uniwersytet Gdański znalazł się na pozycji 401+ wśród wszystkich uniwersytetów na świecie. W rankingu wyróżniono uniwersytety wiodące w dziedzinie sztuki, sztuk scenicznych, projektowania, języków, językoznawstwa, literatury, historii, filozofii, teologii, architektury i archeologii.
Roczny program studiów zawiera zagadnienia prezentujące najnowsze, światowe trendu w branży deweloperskiej. Przybliży również słuchaczom specyfikę i dynamikę rynku nieruchomości. Wykłady, ćwiczenia i warsztaty będą prowadzić nie tylko uznani w branży wykładowcy akademiccy, ale także eksperci-praktycy z firm JLL, PZFD Trójmiasto oraz innych związanych z rynkiem nieruchomości.
Uniwersytet Gdański zaprasza na studia interdyscyplinarne II stopnia na kierunku Ubezpieczenia.
Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020 to ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w szkole doktorskiej oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych. Na nowy rok akademicki zaplanowano osiem nowych kierunków. Rekrutacja na Uniwersytet Gdański rusza 17 czerwca 2019 roku.
W opublikowanym niedawno rankingu Times Higher Education World University Rankings by subject: Art and Humanities 2019 Uniwersytet Gdański znalazł się na 3. pozycji wśród innych uniwersytetów z Polski. Uczelnia została sklasyfikowana w czwartej setce światowych uczelni prowadzących działalność naukowo-badawczą w tym zakresie.
W opublikowanym w październiku br. rankingu Times Higher Education World University Rankings by subject: Social Science 2019 Uniwersytet Gdański znalazł się po raz pierwszy i od razu na 3. pozycji wśród innych uniwersytetów z Polski. Uczelnia została sklasyfikowana w szóstej setce światowych uczelni prowadzących działalność naukowo-badawczą w zakresie nauk społecznych. Ranking uwzględniał 13 wskaźników określających efektywność działania uczelni w obszarze nauk społecznych, obejmującym socjologię, geografię, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe oraz nauki o komunikacji i mediach.
Kierunek Cultural Communication stworzony został z myślą o zapotrzebowaniu rynku pracy na wysokiej klasy specjalistów zdolnych do praktycznego zastosowania różnorodnych technik komunikacji kulturowej i kompetencji miękkich w zarządzaniu instytucjami kulturalnymi i artystycznymi na forum międzynarodowym.
Roczny program studiów zawiera zagadnienia prezentujące najnowsze, światowe trendy w branży deweloperskiej. Przybliży również słuchaczom specyfikę i dynamikę rynku nieruchomości. Wykłady, ćwiczenia i warsztaty będą prowadzić nie tylko uznani w branży wykładowcy akademiccy, ale także eksperci-praktycy z firm JLL, EURO STYL oraz innych, związanych z rynkiem nieruchomości.
System Safe Net (SNet) poprawiający bezpieczeństwo korzystania z internetu opracowany przez zespół studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zajął III miejsce w międzynarodowym konkursie ‘Bright ICT Innovation Contest’. Rywalizacja informatyczna organizowana była w ramach programu ‘Association for Information Systems Student Chapters 2017’.
Poprzednie
Kanał RSS dla tej listy
 
Polityka Prywatności