Dodatkowa rekrutacja na studia

Uzupełniająca rekrutacja na uczelniach
wg terminu zakończenia rekrutacji

miasto - woj.
poziom
Termin zakończenia rekrutacji: 2019-02-15

Europejski Menedżer BHP

Studia magisterskie, 3-semestralne dofinansowane w 50% ze środków UE (czesne 200 zł za miesiąc). W programie studiów m. in. europejskie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy. Rekrutacja na studia już w grudniu 2018 r. Początek zajęć w lutym 2019 r.

Absolwenci uzyskają uprawnienia określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 poz. 2468).

Specjalność realizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pn.: Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

data ostatniej modyfikacji: 2018-10-23 17:10:23

Przegląd uczelni w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
uwm_220_pl.gif
boks_podyplomowe.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności