Termin zakończenia rekrutacji: 14 września - 24 września

UMG - rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Rekrutacja uzupełniająca (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany). Także dla absolwentów, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


data ostatniej modyfikacji: 2021-07-02 12:32:13
 
Polityka Prywatności