Dodatkowa rekrutacja na studia

Dodatkowa lub uzupełniająca rekrutacja na wybranych uczelniach wg terminu zakończenia rekrutacji 
(poza rekrutacją podstawową, o której informacje umieszczamy w głównym serwisie Studia)

Archiwum
2022-09-27
Akademia Wojsk Lądowych prowadzi dodatkowy nabór na studia cywilne. Rekrutacja na studia I stopnia kończy się 14 września a na studia II stopnia 27 września.
2022-09-27
Do 27 września trwa III tura rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
26-27.09.2022
Tylko 26 i 27 września będzie trwała rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne na Uniwersytecie w Białymstoku.
2022-09-23
Akademia Morska w Szczecinie prowadzi nabór uzupełniający na studia I i II stopnia. Studenci rozpoczną studia już na Politechnice Morskiej!
2022-09-23
12 września wystartuje uzupełniający nabór na studia I i II stopnia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
2022-09-21
2 sierpnia startuje rekrutacja dodatkowa na studia I i II stopnia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zapisy będą trwać do 21 września.
2022-09-21
Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie 12 września ruszy kolejny nabór na wybrane kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolite magisterskie. Rekrutacja będzie prowadzona do 21 września.
2022-09-19
Trwa dodatkowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
2022-09-16
Akademia Sztuki Wojennej uruchomiła dodatkowy nabór na studia I i II stopnia. Zapisy trwają do 16 września.
2022-09-16
Nadal trwa nabór na studia w Uniwersytecie Gdańskim. W większości przypadków zapisy będą przyjmowane do połowy września.
2022-09-15
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. Na kierunkach, na których prowadzona jest dodatkowa rekrutacja, pozostało od kilku do kilkunastu wolnych miejsc. Przewidujemy także, że – jak co roku – duży ruch w systemie odnotujemy we wrześniu.
2022-09-15
Od 22 sierpnia startuje dodatkowy nabór na studia na Uniwersytecie w Białymstoku.
2022-09-12
29 sierpnia w Akademii Górniczo-Hutniczej rozpocznie się IV, ostatni cykl rekrutacyjny.
2022-09-11
Akademia Ignatianum prowadzi do 11 września nabór uzupełniający na studia I stopnia. Rekrutacja uzupełniająca na studia II stopnia będzie trwać do 2 września.
2022-09-07
Właśnie ruszył dodatkowy nabór na studia II stopnia na kierunku zdrowie publiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
2022-03-31
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku zaprasza na studia. Nabór zimowy trwa do 31 marca.
2022-03-31
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu zaprasza na studia. Nabór zimowy trwa do 31 marca.
2022-03-05
Trwa zimowy nabór na studia I, II stopnia oraz podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Terminy zapisów różnią się w zależności od kierunku. Więcej informacji poniżej.
2022-03-01
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prowadzi zimowy nabór na studia II stopnia. Terminy rekrutacji są różne w zależności od kierunku.
2022-02-28
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej prowadzi zimowy nabór na studia.
2022-02-28
Uczelnia Nauk Społecznych zaprasza na studia. Rekrutacja zimowa trwa do 28 lutego.
2022-02-28
Wystartowała rekrutacja zimowa na studia licencjackie i magisterskie uzupełniające w Collegium Civitas.
2022-02-28
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych prowadzi zimowy nabór na studia I i II stopnia oraz na podyplomowe. Lista kierunków objętych rekrutacją poniżej.
2022-02-28
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni rozpoczęła 1 grudnia zimowy nabór na studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe.
2022-02-28
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uruchomiła zimowy nabór na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.
2022-02-28
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza na studia II stopnia.
2022-02-28
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na studia. Rekrutacja zimowa trwa.
2022-02-28
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie prowadzi zimowy nabór na studia I i II stopnia oraz podyplomowe.
2022-02-25
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia  w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie współczesnej kosmetologii, chemii ogólnej, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki, inżynierii ochrony zdrowia i promocji.
2022-02-22
Kandydacie, Kandydatko, zapraszamy do rejestracji na kierunki studiów II stopnia w semestrze letnim: inżynieria bezpieczeństwa oraz malarstwo.
2022-02-15
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie prowadził nabór śródroczny na studia II stopnia. Zapisy na kierunki anglojęzyczne rozpoczną się 16 grudnia 2021 a na kierunki prowadzone w języku polskim wystartują 31 stycznia 2022.
2022-02-14
24 stycznia rozpocznie się zimowa rekrutacja na studia w UMCS. W tym roku podczas zimowego naboru Uczelnia oferuje kandydatom studia dzienne II stopnia z gospodarki przestrzennej.
2022-02-11
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie prowadzi zimowy nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.
2022-01-31
W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku trwa rekrutacja śródroczna na studia I i II stopnia, jednolite magisterskie oraz podyplomowe.
2021-11-30
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przedłużyła do końca listopada nabór na studia I i II stopnia oraz podyplomowe.
2021-10-29
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia przedłużyła rekrutację na studia do 29 października.
2021-10-21
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej przedłużyła nabór na niektóre kierunki studiów I i II stopnia oraz podyplomowych.
2021-10-17
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu przedłużyła do 17 października nabór na studia.
2021-10-16
W związku z dużym zainteresowaniem studiami w WSPiA i licznymi zapytaniami kandydatów o możliwość złożenia podania o przyjęcie na studia w późniejszym terminie Uczelnia uruchamia III turę rekrutacji na studia. Jest to wyjście naprzeciw osobom, które z różnych powodów nie przeszły jeszcze procesu rekrutacji na studia w WSPiA.
2021-10-15
Akademia Sztuki Wojennej przedłużyła do 15 października nabór uzupełniający na studia cywilne I i II stopnia.
2021-10-15
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi przedłużyła do 15 października nabór na studia.
2021-10-12
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki przedłużyła do 12 października nabór na studia cywilne I stopnia.
2021-09-30
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi prowadzi do 30 września dodatkowy nabór na wszystkie kierunki studiów.
4 maja - 30 września
Rekrutacja będzie prowadzona do końca września lub do wyczerpania limitu miejsc.
2021-09-30
Pomorski Uniwersytet Medyczny prowadzi nabór uzupełniający na studia II stopnia: Pielęgniarstwo i Kosmetologia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz Położnictwo stacjonarne. Są także ostatnie miejsca na Dietetyce klinicznej (niestacjonarne studia I stopnia).
2021-09-30
Wyższa Szkoła Menedżerska zaprasza na studia. Nabór uzupełniający trwa tylko do końca września.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności