Studia - artykuły

Powołano Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu

Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu powołane przez studentów

Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu zostało powołane przez studentów-laureatów "Diamentowego Grantu". Do jego grona będą należeć młodzi wybitni naukowcy, którzy już na studiach rozpoczęli karierę badacza.

Celem Stowarzyszenia w głównej mierze jest wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska laureatów programu MNiSW "Diamentowy Grant", a także wsparcie rozwoju ich karier naukowych oraz zawodowych. Przyczyniać się do tego ma m.in. organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń, a także występowanie do różnych instytucji międzynarodowych i państwowych w celu propagowania i wspierania badań naukowych prowadzonych przez studentów.

Członkowie Stowarzyszenia będą również promować dorobek laureatów programu oraz wspierać i organizować przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, naukowym i społecznym.

"Stowarzyszenie jest wyjątkowe nie tylko dlatego, że skupia najmłodszych utalentowanych naukowców, ale też dlatego, że będzie płaszczyzną do wymiany doświadczeń i współpracy między studentami i kadrą naukową z różnych dyscyplin nauki" – oceniła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Prezesem Stowarzyszenia została Anna Stroynowska-Czerwińska, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, obecnie doktorantka Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: MNiSW

data ostatniej modyfikacji: 2013-02-28 14:02:07
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UTH 21
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - 7
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności