Studia - artykuły

Współpraca Studentów z Ministerstwem NiSW przy nowelizacji ustawy

Strona www: www.nauka.gov.pl/

Prace nad nowelizacją prawa dot. sfery szkolnictwa wyższego wchodzą w kolejną fazę. Rada Ministrów przyjęła 19 maja projekt ustawy deregulacyjnej, przygotowany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ustawa ma obowiązywać od 1 października 2016 r. z wyjątkiem części przepisów dotyczących kwestii finansowych, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r.


Prace nad nowelizacją prawa dot. sfery szkolnictwa wyższego wchodzą w kolejną fazę. Rada Ministrów przyjęła 19 maja projekt ustawy deregulacyjnej, przygotowany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ustawa ma obowiązywać od 1 października 2016 r. z wyjątkiem części przepisów dotyczących kwestii finansowych, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r.


To dopiero pierwszy etap zmian, które będą miały wpływ na środowisko studenckie w całej Polsce. Studenci też podejmują odpowiedzialność i uczestniczą w tych pracach. Do projektu przegłosowanej tydzień temu nowelizacji uwagi zgłosiło w imieniu studentów tylko jedna Komisja Branżowa, Forum Uczelni Technicznych (FUT), oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP).

Reprezentanci uczelni technicznych nie tylko przekazali swoje stanowisko do Ministerstwa, ale także zamieścili je na stronie internetowej, by każdy zainteresowany mógł się z nim zapoznać - taka przejrzystość działań jest niezmiernie wartościowa:
https://fut.edu.pl/opinie-o-proponowanych-zmianach-ustaw/


Stanowisko Parlamentu nie było dostępne w ramach aktualnośi na ich stronie, natomiast przeglądając Uchwały Rady Studentów w BIP, można też je znaleźć: http://bip.psrp.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/RS-_17_-nr-77-w-sp.-zm.ust_.prw_.szkol_.wy%C5%BC-1.pdf


Ministerstwo przed głosowaniem zapytało się też o opinię m. in. Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Niezależnego Zrzeszenia Studentów cz też Zrzeszenia Studentów Polskich. Niestety, żadne z wymienionych nie wyraziło stanowisko wobec proponowanych zmian. Na szczęście odpowiedzialne podejście FUT oraz PSRP nie pozostawiło głosu studentów niemym. Aktywność w tej materii jest kluczowa, jeśli studenci chcą być partnerem, a nie tylko podmiotem przy organizacji studiów wyższych. Wszyscy żacy powinni być szczególnie zainteresowani projektami, jakie będą w przyszłości pokłosiem konkursu USTAWA 2.0. Na razie wszystko sugeruje, że czeka nas dużo zmian na przestrzeni kolejnych lat.

dodane przez Leszek.Babny


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:08:28
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 06

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności