Studia - artykuły

Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością - pierwsze takie studia w Polsce prowadzone w PW

Politechnika Warszawska uruchomiła pierwsze w Polsce studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością.

Kształcenie w ramach studiów Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością jest prowadzone przez 2 semestry i obejmuje łącznie 187 godzin zajęć. Przy jego tworzeniu programu studiów szczególny nacisk kładziono na praktyczny wymiar studiów oraz przekazanie słuchaczom wiedzy, która będzie bardzo użyteczna i jest faktycznie pożądana na flotowym rynku pracy. Dlatego ponad połowę spośród 26 wykładowców studiów stanowią czynni zawodowo eksperci PZWLP, SKFS i firm dostarczających usługi informatyczne oraz telematyczne dla flot. Pozostałą część wykładowców studiów stanowi kadra naukowa Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Kierownikiem studiów jest dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. PW.

- Celem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej jest nie tylko zapewnienie najwyższego możliwego poziomu kształcenia przyszłych kadr szeroko pojętej branży transportowej w Polsce, ale również dynamiczne dostosowywanie oferty edukacyjnej do powstających na rynku pracy zjawisk i potrzeb - mówi prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. - Uruchomione przez nas nowe studia podyplomowe są doskonałym przykładem współpracy Wydziału Transportu z biznesem w zakresie tworzenia oferty edukacyjnej, dopasowanej do faktycznych potrzeb rynku pracy i pracodawców naszych przyszłych absolwentów.

Naukę na nowych studiach podjęły 32 osoby, wśród których znajdują się zarówno studenci kontynuujący edukację po ukończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jak i osoby już funkcjonujące w branży motoryzacyjnej czy flotowej.

- Uruchomienie pierwszych w Polsce studiów podyplomowych, w całości poświęconych zarządzaniu i finansowaniu samochodów służbowych, to przełomowe wydarzenie w historii całej branży flotowej w naszym kraju - mówi Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska. - Pomimo że projekt ten, bezprecedensowy w polskiej branży flotowej i z pewnością bardzo ambitny, wydawał się początkowo bardzo trudny do zrealizowania, dzięki determinacji całego zespołu roboczego opracowującego program i założenia studiów, nowe studia udało nam się uruchomić już po kilkunastu miesiącach prac. Studia tego typu były bardzo potrzebne i są odpowiedzią na dynamiczny rozwój całej branży flotowej w kraju.


data ostatniej modyfikacji: 2017-10-25 10:47:40
Komentarze

Przegląd uczelni
w Polsce
misjaUJ_220_Cezary.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności