Studia - artykuły

Studia pielęgniarskie drogą do zawodu pełnego pasji!

Urszula Zuzanna Szewc – absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorantka w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego WNoZ WUM, zatrudniona w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dominika Robak: Pani Urszulo, ukończyła Pani studia pielęgniarskie na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM. Jak wspomina Pani okres studiów?

Urszula Zuzanna Szewc: Czas studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym był dla mnie bardzo rozwijający. Zaznałam nowego życia - obowiązki studenta są zdecydowanie inne, niż licealisty. Tak naprawdę, dopiero w trakcie studiów nauczyłam się uczyć. Zrozumiałam, jak pokierować swoją edukację, aby osiągnąć sukces. Poznałam mnóstwo ciekawych osób, które mają podobne zainteresowania do moich i razem mogliśmy je rozwijać. Docelowy aspekt studiów - poszerzanie wiedzy - ewoluował z semestru na semestr... Z każdym kolejnym przedmiotem na studiach miałam wrażenie, że ogromna rozsypanka puzzli medycznych powoli układa mi się w całość. Jest to niesamowicie motywujące do dalszej pracy!

DR: Jakie są zajęcia charakterystyczne dla pielęgniarstwa, oferowane przez program kształcenia WNoZ-u?

UZSZ: Charakterystyczne zajęcia dla mojego kierunku to oczywiście przedmiot "Podstawy pielęgniarstwa" na pierwszym roku studiów. Po tych lekcjach mogliśmy wejść na oddział szpitalny i mieć styczność z pacjentami, co nauczało nas, jak poprawnie wykonywać zawód pielęgniarki. Przez cały drugi i trzeci rok studiów licencjackich mieliśmy zajęcia na wielu różnych oddziałach, takich jak: chirurgia, choroby wewnętrzne, kardiologia, geriatria, psychiatria, ginekologia, anestezjologia, neurologia, blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy, a także specjalistyczne oddziały pediatryczne. Dzięki temu poznaliśmy specyfikę każdego z nich i doświadczyliśmy pracy z pacjentami ze zdiagnozowanymi rozmaitymi chorobami - zarówno niewydolnością serca, miażdżycą i nadciśnieniem tętniczym, jak i zaburzeniami endokrynologicznymi, chorobami psychicznymi, nowotworami. Mieliśmy również kontakt z pacjentami po udarze mózgu, otępiałymi, kwalifikowanymi do przeszczepienia narządu lub po wypadkach komunikacyjnych.

DR: Czego nauczyła się Pani podczas studiów na kierunku Pielęgniarstwo?

UZSZ: Podczas studiów pielęgniarskich nauczyłam się odpowiedniego podejścia do drugiej osoby oraz tego, jak rozmawiać z pacjentami. Zrozumiałam, jak ogromne znaczenie ma dostosowanie języka naszych wypowiedzi do rozmówcy, szczególnie w kontakcie z pacjentem. Oczywistym jest, że nauczyłam się wielu praktycznych aspektów naszego zawodu - nie tylko charakterystycznego dla pielęgniarek pobierania krwi, ale także odpowiedniego opatrywania ran, przygotowania i wykorzystania narzędzi do zabiegów chirurgicznych, pielęgnacji stomii jelitowych, jak i dbania o pacjentów pediatrycznych i wiele innych... Empatii nie da się nauczyć, ale da się ją w sobie wykształcić. Zajęcia z pacjentami rozwinęły we mnie cierpliwość i zrozumienie dla drugiej osoby, nawet w sytuacjach, które wydają się bardzo ciężkie.

DR: Czy podczas studiów uczestniczyła Pani w dodatkowej działalności uczelnianej lub pozauczelnianej?

UZSZ: Studia w Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM dały mi możliwość poszerzania nie tylko mojej wiedzy, ale także zainteresowań. Od pierwszego roku studiów byłam członkiem kilku Studenckich Kół Naukowych, dzięki którym miałam szansę obserwować, m.in. całą procedurę pobierania narządu i przeszczepienia serca. Dawały mi one także możliwość współorganizowania konferencji naukowych, uczestniczenia w obradach Rady Wydziału oraz wyjazdu na krajowe i zagraniczne staże.

DR: Co wyróżnia absolwenta Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM?

UZSZ: Absolwent kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM wyróżnia się umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w wielu specjalistycznych klinikach, o których wspomniałam wcześniej. Możliwość obserwacji i ćwiczeń pewnych procedur od wysoko wykwalifikowanej kadry uczy holistycznego podejścia do pacjenta - takiego, aby każdy chory miał odpowiednią opiekę, indywidualnie dobraną do jego potrzeb.

DR: Jaka specjalizacja z dziedziny pielęgniarstwa jest Pani najbliższa?

UZSZ: Najbliższa jest mi chirurgia i transplantologia. Jak wspomniałam wcześniej, od pierwszego roku studiów uczestniczyłam w wielu Kołach Naukowych WUM, dzięki czemu mogłam rozwijać swoje zainteresowania i utwierdzić się w przekonaniu, że pacjenci chirurgiczni są najciekawszymi dla mnie przypadkami medycznymi. Tej tematyce poświęcona była moja praca licencjacka. Przeprowadziłam także badania kliniczne do pracy magisterskiej, które bazowały na stanie zdrowia pacjentów po przeszczepieniu wątroby. Aktualnie, w ramach studiów doktoranckich, kontynuuję projekt badawczy związany ze wspomnianą tematyką.

DR: Pani Urszulo, pracuje Pani w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Na czym dokładnie polega Pani praca?

UZSZ: Praca w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych to stały kontakt z organizatorami kształcenia podyplomowego z całego kraju. Pracując w Biurze Analiz CKPPiP zajmuję się kontrolowaniem harmonogramów kursów i specjalizacji, których rozpoczęcie zaplanowane jest na najbliższe tygodnie. Ponadto analizuję sprawozdania z dotychczas przeprowadzonego kształcenia i tworzę dane statystyczne związane z kwalifikacjami podyplomowymi pielęgniarek i położnych w Polsce.

DR: Jakie inne perspektywy zatrudnienia stwarza ukończenie kierunku Pielęgniarstwo na WNoZ-ie?

UZSZ: Absolwent Pielęgniarstwa ma wiele możliwości zatrudnienia. Mam na myśli nie tylko pracę w szpitalu lub przychodni, ale także prowadzenie działalności naukowej, rozwój dydaktyczny, pracę w strukturach publicznych lub prywatnych gabinetach stomatologicznych, okulistycznych, dermatologicznych, medycyny rodzinnej lub medycyny estetycznej. W zależności od preferencji, zainteresowań, możliwości czasowych i zdrowotnych, jest mnóstwo alternatywnych miejsc pracy dla pielęgniarek i pielęgniarzy.

DR: Jakie dodatkowe uprawnienia są przydatne w zawodzie pielęgniarki?

UZSZ: Dodatkowe uprawnienia są uzależnione od specyfiki miejsca pracy. Na pewno przydatne jest ukończenie podstawowych kursów specjalistycznych, takich jak Wywiad i badanie fizykalne, Resuscytacja krążeniowo - oddechowa, czy Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Warto angażować się także w dłuższe kształcenie podyplomowe, czyli szkolenia specjalizacyjne. W tym momencie, pielęgniarki z ukończoną specjalizacją są bardzo cenne na rynku pracy.

DR: Pani Urszulo, czy planuje Pani swój dalszy rozwój naukowy w Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM?
UZSZ: Zdecydowanie tak! Od bieżącego roku akademickiego rozpoczęłam studia doktoranckie w Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM. Jest to kształcenie, które trwa 4 lata i obliguje mnie zarówno do poszerzania własnej wiedzy, jak i prowadzenia zajęć z młodszymi studentami. W trakcie tych studiów, planuję także przeprowadzenie własnego projektu badawczego na grupie pacjentów po przeszczepieniu wątroby oraz chcę rozwijać się, uczestnicząc w konferencjach naukowych i spotkaniach z wykwalifikowaną kadrą uczelni.

DR: Co poradziłaby Pani studentom, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z pielęgniarstwem?

USZ: Przede wszystkim, istotna jest bardzo dobra organizacja czasu. Zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo są wymagające zarówno pod względem fizycznym, jak i odpowiednim psychicznym nastawieniem do pacjentów. Cierpliwość i pokora są niezbędne do zdobycia wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie - sukcesu.

DR: Gdyby miała Pani określić zawód pielęgniarki trzema słowami, jakie słowa by Pani wybrała?

UZSZ: Pielęgniarka... odpowiedzialna, aktywna, troskliwa.

DR: Serdecznie dziękuję Pani za rozmowę.


Rozmowę z Panią Urszulą Zuzanną Szewc przeprowadziła Dominika Robak - Specjalista ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 19:20:21
Komentarze

Przegląd uczelni
w Polsce
UMCS_220.jpg
WIT_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności