Pierwsza szesnastka uczelni w Polsce wg liczby studentów

W roku akademickim 2016/2017 w 390 uczelniach kształciło się 1,35 mln studentów. Największe ośrodki akademickie zlokalizowane są w miastach o dużej liczbie mieszkańców. Najczęściej są to publiczne uniwersytety lub uczelnie techniczne, z wyjątkiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Warszawa jest miastem, w którym kształci się największa liczba studentów.

Pierwsza szesnastka polskich uczelni według liczby studentów (łącznie z cudzoziemcami) w roku 2016/2017:

Uniwersytet Warszawski, Warszawa - 44 622 studentów

Uniwersytet Jagielloński, Kraków - 40 905 studentów

Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Poznań - 37 847 studentów

Politechnika Wrocławska, Wrocław - 34 043 studentów

Uniwersytet Łódzki, Łódź - 32 617 studentów

Politechnika Warszawska, Warszawa - 32 174 studentów

Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica, Kraków - 28 653 studentów

Uniwersytet Gdański, Gdańsk - 26 305 studentów

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław - 26 014 studentów

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń - 24 469 studentów

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice - 23 133 studentów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa - 22 605 studentów

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin - 21 497 studentów

Politechnika Śląska, Gliwice - 21 366 studentów

Politechnika Gdańska, Gdańsk - 21 241 studentów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn - 21 058 studentówWarszawa ma prawie 18% studentów

W roku akademickim 2016/2017 w 70 uczelniach w Warszawie i dwóch jednostkach zamiejscowych 3 kształciło się ponad 239,5 tys. studentów. Stanowili oni 17,8% ogółu studentów polskich uczelni. Udział procentowy studentów kształcących się na uczelniach posiadających co najmniej 20 tys. studentów, w stosunku do wszystkich studentów kształcących się na polskich uczelniach w roku 2016/2017 wyniósł 36,9%, a w roku 2015/2016 36,2%. W tym samym okresie udział studentów uniwersytetów i szkół technicznych utrzymywał się na tym samym poziomie co przed rokiem.

Źródło: GUS
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-07 17:17:46
Komentarze
 
Polityka Prywatności