Studia - artykuły

Polskie Powroty ‒ rusza pierwszy, pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Atrakcyjne wynagrodzenie (nawet do 350 tys. zł przez cztery lata) i możliwość stworzenia własnej grupy projektowej – tym do powrotu do kraju chce skusić polskich naukowców pracujących zagranicą Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Podległa Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego instytucja ogłosiła właśnie swój pierwszy program – Polskie Powroty.

- Nie bez przyczyny ogłaszamy program w hali przylotów na lotnisku. Z naszym programem łączymy nadzieję, że częściej przyjdzie nam witać tutaj polskich naukowców powracających do kraju - podkreślił podczas konferencji otwierającej program wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. "Polskie Powroty" mają zachęcić polskich badaczy do powrotu do kraju poprzez zapewnienie im konkurencyjnych warunków pracy. Naukowcy, którzy zdecydują się powrócić nad Wisłę, mogą liczyć na roczne wynagrodzenie w wysokości do 350 tys. złotych brutto (wypłacane nawet przez 4 lata), a także środki, które pozwolą na zorganizowanie dwóch dodatkowych etatów - po to, aby naukowiec mógł stworzyć własny zespół, wspierający go w badaniach. Program będzie finansował także koszty przeprowadzki. - W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z Polski wyjechało kilkanaście tysięcy naukowców - zdolnych, młodych ludzi, którzy poza granicami kraju szukali warunków do pracy naukowej i twórczej wymiany myśli. Dziś mamy warunki, aby z powrotem przyjąć ich w Polsce. Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany w nauce polskiej: z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że można dziś w Polsce uprawiać naukę na światowym poziomie ‒ mówił Jarosław Gowin.

Polskie Powroty - ponad 2 mln zł na ściągnięcie jednego naukowca

W sumie w ramach Polskich Powrotów przewidziano środki na:

  • wynagrodzenie doświadczonego powracającego naukowca - 350 tys. zł rocznie przez cztery lata (kwoty uwzględniają koszty pracodawcy, tzw. brutto brutto);
  • wynagrodzenie dla osoby z mniejszym doświadczeniem - 240 tys. zł rocznie;
  • dwa etaty, pozwalające powracającemu naukowcowi zorganizować własny zespół - 180 tys. zł rocznie (również z uwzględnieniem kosztów pracodawcy);
  • adaptację miejsca pracy w polskiej jednostce (do 25 tys. zł);
  • koszty związane z przeprowadzką powracającego naukowca (30 tys. zł).

Uczelnie także zyskają

Dzięki udziałowi w programie polskie uczelnie pozyskają do współpracy bez konieczności angażowania dodatkowych środków specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem. ‒ Polskie Powroty są ogromną szansą dla uczelni - ambitni naukowcy, z międzynarodowym doświadczeniem, siecią kontaktów i współpracowników, z umiejętnością pozyskiwania funduszy na badania, ze świeżym spojrzeniem wynikającym z obcowania z odmiennymi praktykami akademickimi czy doświadczeniem dydaktycznym stanowić będą bez wątpienia ogromne wsparcie dla rozwoju rodzimych jednostek naukowych. Warto wykorzystać ten potencjał ‒ podkreślił prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW.

Powracający naukowiec - wyzwania i zadania

Zadaniem powracającego naukowca, biorącego udział w programie, jest:

  • stworzenie własnej grupy projektowej w murach polskich uczelni lub instytutów;
  • aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania,
  • prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych
  • lub prowadzenie prac rozwojowych lub wdrożeniowych.

NAWA i Polskie Powroty

NAWA została powołana do życia 1 października 2017 roku z inicjatywy wicepremiera Jarosława Gowina. Głównym celem tej instytucji jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia polskiej nauki - zarówno poprzez ściągnięcie do Polski najtęższych umysłów ze świata, jak i skłonienie do powrotu polskich naukowców.

Program Polskie Powroty otwarty jest dla uczelni i jednostek naukowych (instytutów badawczych lub naukowych PAN), które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy. Warunkiem jest to, aby do momentu złożenia wniosków powracający badacz był zatrudniony w zagranicznych uczelniach, instytutach lub działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw przez co najmniej dwa lata. Jego pobyt nie mógł być także finansowany z polskich środków budżetowych.

Wnioski na pierwszy, pilotażowy program Polskie Powroty można składać do 31 maja 2018 roku. Pierwsze powroty możliwe będą pod koniec tego roku. Więcej o programie na stronie internetowej nawa.gov.pl.


Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-07 14:19:56
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności