Studia - artykuły

Najlepsze studia inżynierskie w Polsce są w PW

Politechnika Warszawska w drugiej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektyw zdobyła 10 razy pierwsze miejsce, 7 razy drugie i 4 razy trzecie. Żadna inna uczelnia nie może pochwalić się tak dobrymi wynikami.

Wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018:

ARCHITEKTURA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

BIOTECHNOLOGIA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

BUDOWNICTWO
1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
3. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ELEKTROTECHNIKA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
3. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
3. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ENERGETYKA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

FIZYKA TECHNICZNA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
3. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

GÓRNICTWO I GEOLOGIA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
3. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

INFORMATYKA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

LOGISTYKA
1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
2. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny
3. Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

MECHATRONIKA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

TRANSPORT
1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu
3. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Zarządzania
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
3. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Do oceny studiów użyto 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż: badanie opinii kadry akademickiej; Absolwenci na rynku pracy: badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" realizowane przez MNiSW; Potencjał akademicki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie; Efektywność naukowa: publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact; Potencjał dydaktyczny: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje; Innowacyjność: patenty i prawa ochronne, ew. wdrożenia.

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W skład Kapituły weszli zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie rankingu


data ostatniej modyfikacji: 2018-04-17 13:32:42
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
AHE_220.jpg
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności