Studia - artykuły

Samodzielny koordynator medyczny - nowe studia podyplomowe w WSEiZ

Samodzielny koordynator medyczny - nowe studia podyplomowe w WSEiZ

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza od października 2018 roku na nowe studia podyplomowe na kierunku Samodzielny koordynator medyczny.

Studia są odpowiedzią na zmianę w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zgłoszoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia. Zmiana zapisów ustawy ma na celu zmniejszenie obowiązków administracyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów.

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do:

  • przygotowanie do zarządzania obiegiem dokumentów w placówce medycznej,
  • pozyskanie umiejętności rozliczania usług świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • przygotowanie do wystawiania zaświadczeń lekarskich i innej dokumentacji medycznej,
  • umiejętność współpracy z pacjentem z zakresu zebrania wywiadu medycznego.

Studia wyróżnia doświadczona kadra złożona przez doświadczonych menedżerów i praktyków z zakresu ochrony zdrowia, zarządzających placówkami medycznymi.

Studia skierowane są do:

  • absolwentów studiów na kierunkach: Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne
  • praktyków, którzy chcą poszerzyć posiadane kompetencje zawodowe o wiedzę z zakresu administracji i finansów w opiece medycznej
  • osób zarządzających i pracujących w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznymi i środowiskowym oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Informacji na temat studiów Samodzielny Koordynator Medyczny udziela Rektorat WSEiZ: ul. Olszewska 12, parter, pokój 2, tel. 22 825 80 34 lub 35, fax 22 825 80 31, rektorat@wseiz.pl

Więcej informacji na temat studiów znajduje się tutaj.


data ostatniej modyfikacji: 2018-08-02 11:31:51
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności