Studia - artykuły

Organic Agriculture and Food Production - nowość w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uruchamia w roku akademickim 2018/2019 nowy kierunek prowadzony w języku angielskim - Organic Agriculture and Food Production.

Studia mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności organicznej. Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę akademicką z różnych wydziałów SGGW (Rolnictwa i Biologii, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Nauk o Żywności, Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Nauk o Zwierzętach, Nauk Ekonomicznych) oraz wykładowców z innych uczelni, także zagranicznych. W procesie kształcenia wykorzystane zostaną innowacyjne metody aktywizujące mające na celu jak najlepsze przygotowanie studentów do pracy zawodowej. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz warsztatów. Absolwenci będą przygotowani do pracy w poszczególnych elementach łańcucha produkcji żywności ekologicznej, przetwórstwie, handlu, systemach kontroli i certyfikacji jak również w firmach związanych z edukacją, upowszechnianiem wiedzy i usługami doradczymi w zakresie rolnictwa ekologicznego. Program studiów został opracowany we współpracy z przedstawicielami potencjalnych pracodawców.

Perspektywy zawodowe

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności (Organic Agriculture and Food Production) w SGGW zapewniają możliwość uzyskania wykształcenia w najbardziej obecnie pożądanych specjalnościach, jakimi są ekologiczna produkcja roślinna, jakość żywności i ochrona roślin. W zakresie studiów istnieje również możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, umiejętności pracy zespołowej i rozwiązywania problemów.

Produkcja ekologiczna rozwija się na całym świecie bardzo dynamicznie. Jest to obecnie najszybciej rozwijająca się gałąź rolnictwa. Co roku zwiększa się powierzchnia upraw ekologicznych, przybywa ekologicznych producentów żywności, a tym samym wzrasta wartość rynku eko-produktów.

Produkcję ekologiczną prowadzi się na wszystkich kontynentach, jednak największe obszary upraw ekologicznych znajdują w Oceanii, Europie, Ameryce Łacińskiej i w Azji. W Europie potentatami upraw ekologicznych są Hiszpania, Włochy i Francja. Fakty świadczące o dynamicznym wzroście sugerują, że rynek żywności ekologicznej jest bardzo obiecujący, a edukacja w tym kierunku to dobra inwestycja we własną przyszłość i karierę zawodową.

Rozwój rolnictwa ekologicznego jest również ważnym elementem długofalowej wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej.

Studia pierwszego stopnia Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności są przeznaczone dla przyszłych pracowników łańcucha produkcji ekologicznej. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w gospodarstwach ekologicznych, w przetwórstwie ekologicznej żywności, w handlu oraz w innych firmach pracujących w obsłudze produkcji ekologicznej.

Wymagania

Wyniki egzaminu maturalnego z biologii albo chemii, albo matematyki oraz potwierdzona znajomość języka angielskiego (certyfikat znajomości języka na poziomie min. B2 albo wynik matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym min. 70%, albo dokument potwierdzający ukończenie programu szkoły średniej prowadzonego w całości w języku angielskim).


data ostatniej modyfikacji: 2018-08-22 09:12:33
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
WSB-przeglad-uczelni_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UTH 06
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności