Studia - artykuły

Nowe studia podyplomowe w WSEiZ

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie uruchomiła 4 nowe kierunki studiów podyplomowych: Menedżer Energii, Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie, Zdrowie i Środowisko oraz Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania rozszerza swoją działalność edukacyjną o nowe studia podyplomowe. Już pod koniec września 2018 ruszają cztery nowe kierunki związane z ochroną środowiska: Menedżer Energii, Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie, Zdrowie i Środowisko oraz Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa. Studia trwają 2 semestry, a słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

  • Menedżer Energii

Adresatami studiów są osoby zainteresowane problemami zarządzania energią w przedsiębiorstwie, gminie i powiecie, budynku czy w mieszkaniach.  Więcej na temat studiów podyplomowych Menedżer Energii.

  • Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie

Studia adresowane są do absolwentów kierunków: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk technicznych, rolniczych, leśnych, przyrodniczych a także społecznych.  Więcej na temat studiów podyplomowych Menedżer Środowiska w Przedsiębiostwie.

  • Zdrowie i Środowisko

Studia adresowane są do osób, które chcą poznać relacje między stanem zdrowia a stanem środowiska i ograniczać szkodliwe działanie środowiska na zdrowie człowieka.  Więcej na temat studiów podyplomowych Zdrowie i Środowisko.

  • Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów kierunków ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna oraz innych kierunkach technicznych, rolniczych, leśnych a także przyrodniczych.  Więcej na temat studiów podyplomowych Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa.


data ostatniej modyfikacji: 2018-09-03 10:59:31
Komentarze

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
agh_pl_220_300.jpg
Akademia_Ignatianum_w_Krakowie_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura SGGW - hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności