Studia - artykuły

Rekrutacja w WSP w Warszawie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia oraz na podyplomowe.

Oferta edukacyjna uczelni:
  • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
  • Doradztwo zawodowe
  • Doradztwo zawodowe i personalne osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych
  • Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
  • Fryzjerstwo i kosmetologia ogólna
  • Kwalifikacje pedagogiczne
  • Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
  • Prawo oświatowe i reforma edukacji
  • Psychodietetyka

data ostatniej modyfikacji: 2019-05-31 13:11:32
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Kierunki w AHE

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności