Promocja czesnego w AHE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi prowadzi rekrutację na studia. Zapisując się do 21 lipca możesz skorzystać z 10% rabatu na czesne.

Oferta edukacyjna AHE:
Promocja w opłatach czesnego

1. Zwalnia się z opłaty za postępowanie rekrutacyjne kandydatów będących w latach ubiegłych studentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, obecnych studentów oraz absolwentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
2. Studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi podejmujący równolegle naukę na drugim kierunku studiów otrzymują 50% rabatu czesnego na nowym kierunku studiów do momentu ukończenia pierwszego kierunku.
3. Absolwenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi podejmujący kolejne studia na innym niż macierzysty kierunku otrzymują 10% rabatu czesnego za pierwszy rok studiów.
4. Kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów w siedzibie Uczelni lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego), otrzymują rabat za pierwszy rok studiów rozpoczynających się od października bieżącego roku w wysokości:
  • 10% przy zapisie do 21.07.2019 roku; ( pkt 4 nie dotyczy kandydatów kierunku taniec)

5. Studenci oraz kandydaci na studia w przypadku uiszczenia jednorazowo czesnego do 30.09.2019 roku otrzymają rabat w wysokości:

  • 10% przy zapłacie za rok akademicki.
  • 5% przy zapłacie za semestr.

6. Promocja dla kobiet w ciąży i młodych matek (posiadających dziecko do 3 roku życia) uprawnia do rabatu za pierwszy rok studiów rozpoczynających się od października bieżącego roku w wysokości 10%.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia może jednocześnie skorzystać z promocji dotyczącej postępowania rekrutacyjnego (pkt 1) oraz jednej wybranej promocji cenowej (pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6).


data ostatniej modyfikacji: 2019-06-07 14:11:26
Komentarze
 
Polityka Prywatności