Informatyka - nowy kierunek w WSEiZ

Informatyka to nowy kierunek który pojawił się w ofercie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania na rok akademicki 2019/2020.

Kierunek Informatyka w WSEiZ uruchomiony i prowadzony jest dzięki dofinansowaniu ze środków UE. Dla studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2019/2020 czesne będzie przez cały okres studiów obniżone o wartość dofinansowania, tj. o 80% dla studiów stacjonarnych (20 miejsc) i o 50% dla studiów niestacjonarnych (40 miejsc).

Na kierunku Informatyka oferujemy dwie specjalności:

Warunki przyjęć na studia dofinansowane na kierunku Informatyka:

W przypadku kandydata, który:

  • uzyskał na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym wynik co najmniej 50% lub
  • uzyskał ocenę 4 lub wyższą z matematyki na egzaminie dojrzałości (stara matura),

o przyjęciu decydować będzie kolejność zapisów aż do wyczerpania limitów.

W przypadku wolnych miejsc, o przyjęciu kandydata, który nie spełnia powyższych warunków, decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty, które mogą wpłynąć na wynik kwalifikacji.

Jeśli chcesz zapisać się na studia dofinansowane z UE już dziś aplikuj przez rekrutację on-line, a następnie od 1.08.2019 r. w Rektoracie WSEiZ złóż komplet dokumentów i podpisz umowę.

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.


data ostatniej modyfikacji: 2019-07-05 10:56:22
Komentarze
 
Polityka Prywatności