Dietetyka - studia I stopnia w WSP

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie prowadzi studia I stopnia na kierunku Dietetyka. Przygotowują one między innymi do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych systemów, zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób.

Absolwent Dietetyki ma bardzo szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia. Zwykle kieruje swoje pierwsze kroki do publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Gdy zyska już doświadczenie zawodowe oraz osiągnie pierwsze sukcesy, otwiera własny gabinet dietetyczny, w którym przyjmuje pacjentów i prowadzi konsultacje dietetyczne. W swojej pracy współdziała z lekarzami i terapeutami.

Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów I stopnia:

  • studia licencjackie stacjonarne (dzienne) trzyletnie (6 semestrów), oraz
  • studia licencjackie niestacjonarne (zaoczne) trwające również trzy lata (6 semestrów).

Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom licencjata dietetyki w jednej 
z następujących specjalności:  

  • Dietetyka kliniczna
  • Dietetyka sportowa i odnowa biologiczna
  • Poradnictwo żywieniowe 
  • Psychodietetyka
  • Dietetyka personalna i trener zdrowia
  • Dietoprofilaktyka i dietoterapia

Po ukończeniu studiów z zakresu dietetyki, nasz absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi kontrolować  jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Dietetyk potrafi dokonać oceny stanu od żywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne. Zna zasady edukacji żywieniowej i jest przygotowany do jej prowadzenia. Absolwenci kierunku dietetyka w naszej szkole w Warszawie mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Są przygotowani także do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Prezentacja WSP »


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-29 15:00:49
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
boks_przeglad_uczelni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności