Anglojęzyczne nowości w Akademii Leona Koźmińskiego!

Akademia Leona Koźmińskiego uruchamia nowe kierunki studiów prowadzone w języku angielskim. Najlepsi kandydaci na studia będą mogli uzyskać roczne stypendium w wysokości 7500 zł na naukę w tej uczelni. Są to programy magisterskie: Master in Compliance & Crime Prevention in Business oraz Master in Applied Global Economics.


Pierwszy z nich jest skupiony na wykształceniu wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy na stanowisku osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania ryzykiem, monitoringu zgodności i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Studenci programu Master in Compliance & Crime Prevention będą uczestniczyli w warsztatach, podczas których będą rozwiązywali zadania i dokonywali analizy przypadków. Rozwijaniu umiejętności praktycznych będą służyć również zajęcia komputerowe, podczas których studenci będą ćwiczyli tworzenie modeli wspomagających procesy analityczne i decyzyjne. Zajęcie te będą się odbywały m. in. w nowo powstałym Laboratorium Bloomberga.

Doświadczenia zebrane przez liderów programu podczas realizacji międzynarodowych projektów tworzenia komórek operacji AML i zarządzania ryzykiem pozwoliły na ułożenie treści oraz form kształcenia w sposób pozwalający na przyjmowanie również kandydatów planujących dopiero karierę w komórkach finansowych przedsiębiorstw.

Program jest przede wszystkim adresowany do osób chcących zbudować swoje kwalifikacje zawodowe w kierunku monitoringu zgodności działań z przepisami, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem.Program Master in Applied Global Economics to z kolei kierunek łączący wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe, które stanowią wspólnie zestaw narzędzi dla nowoczesnego ekonomisty. Program ten jest prowadzony w innowacyjny, kompleksowy i oparty na prawdziwych przykładach sposób, dzięki któremu nauka staje się prawdziwie praktycznym doświadczeniem. Wykładowcy ALK stawiają nacisk na interakcję między studentami, dlatego też zajęcia są często prowadzone w postaci warsztatów i prac grupowych.

Intensywne szkolenie z teorii i ekonometrii będą prowadzone przez praktyków, dzięki czemu studenci zdobędą głębokie zrozumienie współczesnej ekonomii i jej kontekstu geopolitycznego.
Kandydaci na Master in Applied Global Economics będą mieli szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru, dzięki którym mogą skupiać się na interesujących ich dziedzinach ekonomii.

Od roku akademickiego 2020/2021 zmienia się także formuła programu Big Data Analysis, którzy od następnego roku akademickiego będzie nosił nazwę Master in Big Data Science. W pierwszym semestrze studiów studenci będą mogli dokonać wyboru zakresu Health Economics & Big Data Analytics. W tym przypadku absolwent otrzyma dyplom magisterski Big Data Science w zakresie Health Economics & Big Data Analytics.

Studenci studiów I stopnia na kierunkach Financial Management oraz Bachelor in Management również będą mogli liczyć na nowości. Akademia Leona Koźmińskiego podpisała umowy z prestiżowymi zagranicznymi uczelniami.

W ramach programu Financial Management studenci będą mogli wyjechać do Aston University (UK) oraz Kemmy Business School i University of Limerick (Irlandia). Również w przypadku studentów Bachelor in Management możliwy jest wyjazd do Limerick.

Dzięki temu studenci Koźmińskiego będą mogli studiować na dwóch uczelniach i w efekcie otrzymać nie tylko dyplom ALK, ale również uczelni partnerskiej. Dzięki programowi double degree będą oni mieli możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.

Pozostałe uczelnie zagraniczne, w których mogą studiować studenci ALK to:

Studia I stopnia:
  • Bachelor in Management: KEDGE Business School
  • Financial Management: ISEG Lisbon School of Economics & Management, Hong Kong Baptist University
Studia II stopnia:
  • Master in Management: KEDGE Business School, ESCP Business School, Lancaster University, Catolica Lisbon
  • Master in Finance and Accounting: ESSCA School of Management, SKEMA Business School, University of Porto

Na koniec podajemy informację, że kandydaci na studia I i II stopnia w Koźmińskim w j. angielskim będą mogli uzyskać roczne stypendium za wyniki w nauce w wysokości 7500 zł. Na stypendium mogą również liczyć kandydaci na studia w j. polskim. W przypadku programów prowadzonych w tym języku stypendium to wyniesie 5000 zł.

Więcej informacji o programach »


data ostatniej modyfikacji: 2020-02-13 17:03:09
Komentarze
 
Polityka Prywatności